Färre ögonskador och bränder, rekordantal produktfel hos fyrverkeripjäser

Tukes 14.2.2017 13.17
Pressmeddelande

Nyårsfirandet ledde på grund av fyrverkeripjäser till sammanlagt 12 ögonskador som krävde sjukhusvård Antalet ögonskador minskade märkbart jämfört med året innan, då de uppgick till 29. Räddningsverken fick sammanlagt 102 utryckningsuppdrag med anknytning till fyrverkeripjäser, vilket innebar en minskning med ca 30 jämfört med året innan. Däremot lämnades ett mångdubbelt större antal anmälningar om farliga fyrverkeripjäser till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Fem fyrverkeripjäser drogs bort från försäljning och samlades in från konsumenterna under mellandagarna.

Antalet ögonskador var det näst lägsta sedan den nuvarande lagstiftningen om fyrverkeripjäser trädde i kraft i januari 2010. I lagstiftningen förbjöds små romerska ljus och småraketer, det blev obligatoriskt för den som avfyrar fyrverkeripjäser att använda skyddsglasögon, tiden för avfyrning av fyrverkerier kortades ner och överlåtelse av fyrverkeripjäser till personer som inte fyllt 18 år förbjöds. Den dystraste läsningen, 47 ögonskador, statistikfördes just innan lagförändringen vid årsskiftet 2009–2010.

Uppgifterna om antalet ögonskador bygger på information som Finlands Ögonläkarförening samlat in.

Två fall av allvarliga ögonskador 

Av ögonskadorna var två svåra, fem medelsvåra och fem lindriga. Dessutom orsakades en lindrig ögonskada av ett tomtebloss. Nio av de skadade var män. Hälften av de skadade var minderåriga, av vilka endast två själva hade skjutit fyrverkeripjäser, medan de övriga fyra var åskådare till fyrverkerier. Enligt lagen får fyrverkeripjäser inte överlåtas till personer under 18 år och alla som avfyrar fyrverkeripjäser måste använda skyddsglasögon. Tukes rekommenderar att även de som tittar på fyrverkerier ska bära skyddsglasögon. Fyrverkerierna vid detta årsskifte vållade ögonskada för fem åskådare. Av alla skadade använde endast en person skyddsglasögon.

Fem av ögonskadorna orsakades av raketer och fyra av batterier. I fem fall exploderade pjäsen då den tändes, medan två av skadorna inträffade när en fyrverkeripjäs avfyrades i fel riktning eller studsade och en avfyrades då den hölls i handen. Orsaken till två ögonskador var en gnista från en fyrverkeripjäs.

Vandalism ligger ofta bakom bränder 

Även för räddningsverken orsakade fyrverkeripjäserna färre utryckningar än i fjol.  Kring nyåret fick räddningsverken 102 utryckningsuppdrag på grund av bränder, vilka ansågs orsakade av fyrverkeripjäser. Året innan var antalet dylika bränder 135. Detta år var antalet likväl det näst största under detta decennium.

Husbränderna var fem till antalet, medan antalet året innan uppgick till sju.. Liksom under tidigare år orsakades en stor del av larmen av bränder i återvinnings- och avfallsbehållare. Omkring hälften av bränderna ansågs vara anlagda. En tredjedel hade orsakats av vårdslöshet eller oförsiktighet, då branden uppstod på grund av att en fyrverkeripjäs sköts i fel riktning eller fortfarande glödande kastades i en soptunna.

Två tredjedelar av larmen inkom före midnatt, en tredjedel efter midnatt. Enligt brandmännens uppfattning respekterar finländarna ganska väl den tillåtna tiden för skjutande av fyrverkeripjäser, eftersom endast nio larm inkom efter den enligt lagen tillåtna tiden (18-02) och sju larm före den tillåtna tiden för fyrverkerier. Fyra utryckningar registrerades under andra dagar än 31.12 eller 1.1.

Uppgifterna om bränderna kommer från räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO). 

Överraskande stort antal defekta fyrverkeripjäser 

Tukes fick detta nyår ett rekordstort antal anmälningar om farliga eller felaktigt fungerande fyrverkeripjäser. Sammanlagt registrerades 236 anmälningar, medan antalet vanligtvis har uppgått till några tiotal.

Anmälningar inkom om tiotals produkter. Nio av dessa kommer att provskjutas och genomgå ytterligare undersökningar. Fyrverkeripjäser som visat sig vara farliga kommer att dras bort från försäljning.

Tukes övervakar att de fyrverkeripjäser som saluförs är säkra och att de och den personliga skyddsutrustning som finns till försäljning överensstämmer med kraven. Tukes har bedrivit en kampanj för säkra fyrverkerier i flera år.

Närmare upplysningar lämnas av:

Gruppchef Kurt Kokko, Tukes (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 128

fornam[email protected]

Professor Tero Kivelä, Finlands Ögonläkarförening r.f., HUCS Klinik för ögonsjukdomar (ögonskador), tfn 050 525 2723

[email protected]

Planerare Johannes Ketola, Räddningsinstitutet, (bränder), tfn 050 597 5258

[email protected]

Totalt antal ögonskador som krävt sjukhusvård vid årsskiftet per år

2016-2017: 12

2015­‒2016: 29

2014‒2015: 17

2013‒2014: 11

2012-2013: 15

2011-2012: 19

2010-2011: 27

2009-2010: 47

2008-2009: 46

2007-2008: 44

2006-2007: 32

2005-2006: 22

2004-2005: 31

2003-2004: 32

2002-2003: 19

2001-2002: 36

2000-2001: 30

Källa: Finlands Ögonläkarförening

Eldsvådor som inträffat 27.12−5.1, orsakat ett alarm och där myndigheten bedömt att orsaken varit fyrverkeripjäser

2016-2017: 102

2015‒2016: 135

2014‒2015: 75

2013‒2014: 96

2012-2013: 44

2011-2012: 78

2010-2011: 69

2009-2010: 62

2008-2009: 236

2007-2008: 227

2006-2007: 155

2005-2006: 81

2004-2005: 84

2003-2004: 66

Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO).

Länkar:

Kahdeksan tunnin hauskanpidon tähden (Verkkolehden blogikirjoitus)

Rekordantal anmälningar om defekta fyrverkeripjäser (Meddelande 2.1.2017)

Skyddsglasögon skyddar effektivt förutom avfyrarens även åskådarens ögon (Meddelande 29.12.2016)