Hoppa till innehåll

Skapa stämning på ett säkert sätt – varje dödsfall i en brand orsakad av levande ljus är ett dödsfall för mycket

Mediatiedote
8.10.2021 8.01
Pressmeddelande

Under den mörka tiden på året är levande ljus viktiga för att skapa stämning, men om de lämnas oövervakade medför de stor brandrisk. Levande ljus är orsaken till i genomsnitt ungefär hundra bränder varje år. Varje år har människor också förolyckats i dessa bränder. Merparten av bränderna beror på att levande ljus används på ett vårdslöst sätt och i strid med bruksanvisningen. I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester av levande ljus som finns på marknaden har inga brister som medför brandfara upptäckts.

Enligt räddningsväsendets databas Pronto gör räddningsverken i genomsnitt cirka 100 utryckningar om året i fall där brandorsaken bedöms vara stearinljus, lyktor, facklor eller flammor. Antalet bränder har redan länge legat på samma nivå, säger Jyri Pekkanen, överinspektör vid Tukes.

– I händelsebeskrivningarna upprepas ofta samma mönster: levande ljus har lämnats oövervakade när personerna har lämnat rummet eller bostaden eller gått och lagt sig. Ofta har det brinnande ljuset placerats i närheten av brännbart material, till exempel en säng, gardiner eller en soffa. I vissa fall har ljuset placerats direkt på lättantändligt material utan brandsäkert underlag, säger Pekkanen.

Bränder orsakade av levande ljus är med andra ord oftast en följd av vårdslöshet och oaktsamhet. 

Inga säkerhetsbrister upptäcktes i Tukes tester av levande ljus

I år har Tukes undersökt säkerheten hos sex ytbelagda ljus. Produkterna var belagda med antingen en tunn plastfilm eller färg. Tukes lät testa produkterna i Tullaboratoriet enligt standarden gällande levande ljus. 

I testerna av brandsäkerheten undersöktes bland annat ljusens stabilitet, lågans höjd och tändning på nytt efter släckning. Inga säkerhetsbrister upptäcktes på något av de testade ljusen. 

Tips på hur du skapar stämning på ett säkert sätt – så här undviker du bränder orsakade av levande ljus

Övervaka elden!

– Brinnande ljus har en öppen låga, därför ska de övervakas. Tänd levande ljus endast i rum där människor befinner sig. Släck ljusen genom att kväva elden. Kom även ihåg att den person som lämnar rummet sist ska släcka ljusen.

– Förvara tändstickor och lyktor oåtkomliga för barn. Lämna inte barn eller husdjur ensamma med ett brinnande ljus ens en stund. Varna barnen för följderna av lek med levande ljus och tändstickor.

Följ bruksanvisningen och placera levande ljus på ett säkert ställe

– Placera levande ljus på ett brandsäkert underlag så att ingenting lättantändligt finns i närheten. Var särskilt försiktig med gardiner och dekorationer.

– Lämna tillräckligt med rum mellan ljusen. Den brännheta massan i ljus som står tätt intill varandra kan lätt flamma upp.

– Bränn inte ljuset ända ned, utan släck det när cirka två centimeter återstår.

– Välj en bra ljusstake som inte välter eller brinner. De bästa materialen är metall, glas, porslin och sten. Använd inte ljusstakar med ryschade manschetter i plast, papper eller tyg. 

– Placera inte levande ljus på utomhusmöbler i plast. Ljuset kan lätt smälta ett hål i plastunderlaget.

– Kom ihåg att släcka även levande utomhusljus innan du går och lägger dig eller går hemifrån. Se även till att det finns utrustning för förstahandssläckning och en fungerande brandvarnare i ditt hem, påpekar Pekkanen.

Ytterligare information:
Tukes
Jyri Pekkanen, överinspektör, tfn 029 5052 027 
[email protected] 

Räddningsinstitutet, uppgifter i Pronto-registret
Heidi Liukkonen
Planerare
Tfn 029 545 3411, GSM 050 528 2778
[email protected]

Video: Brand orsakad av levande ljus (Youtube)

Video om brand orsakad av levande ljus