Ski Patrolit edistävät rinneturvallisuutta hiihtokeskuksissa

Tukes
16.3.2016 9.42
Tiedote

 

Ski Patrol –toiminta on levinnyt Suomessa jo kymmeniin hiihtokeskuksiin. Mitä kaikkea Ski Patrolit oikein tekevät?  Haastattelussa Ylläs-Ski Oy:n rinnetoimenjohtaja Tuomo Poukkanen, joka on ollut mukana Ski Patrol -toiminnan ja koulutuksen suunnittelussa ja toimii itsekin Ski Patrolina.

Turvallisuus on hiihtokeskuksille tärkeä osa-alue, jonka eteen on tehty kaikkialla jatkuvaa kehitystyötä, kertoo Ylläs-Ski Oy:n rinnetoimenjohtaja Tuomo Poukkanen. Yksi tapa edistää rinneturvallisuutta on Ski Patrol –toiminta.

Mitä oikein ovat Ski Patrolit ja mitä he tekevät?

Ski Patrolit ovat hiihtokeskuksissa palvelevia koulutettuja osaajia, joiden tehtävänä on neuvoa laskettelijoita ja lautailijoita, ennalta ehkäistä onnettomuuksia, valvoa ja puuttua viihtyisyyttä sekä turvallisuutta vaarantavaan toimintaan ja tarvittaessa antaa ensiapua. Ski Patroleita on sekä vapaaehtoisia että ammattimaisesti työsuhteessa toimivia.

Ski Patrolin tehtäviin on alusta alkaen kuulunut rinneturvallisuuden kehittäminen sekä asiakkaiden opastaminen ja auttaminen tarvittaessa. Tehtäväkentät vaihtelevat eri hiihtokeskuksissa.  Joissakin taajamakeskuksissa heidän pääasiallinen tehtävänsä on toimia rinteiden "järjestysmiehinä", eli neuvoa, opastaa ja tarvittaessa puuttua epäasialliseen toimintaan esimerkiksi hissijonossa tai rinteessä.

Perustehtäviin kuuluu turva- ja merkintälaitteiden asentaminen ja kunnossapito. Rinnereunakepit, suoja-aidat, törmäyspehmusteet, jne. on huolehdittava paikalleen ja niiden kuntoa on tarkkailtava päivittäin. Opastekyltit pitää puhdistaa lumesta aina tarpeen vaatiessa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Ski Patrolit osallistuvat myös onnettomuuksien hoitamiseen, esimerkiksi uhrin evakuointiin rinteestä ensiaputiloihin. Tässä käytännöt vaihtelevat. Isommissa keskuksissa varsinaisen ensiaputoiminnan tekevät hoitoalan ammattilaiset (sairaanhoitajat/lääkärit).  Ski Patrolit osallistuvat myös mahdollisiin hissievakuointeihin.

Ammattimaiset Ski Patrolit osallistuvat yleensä myös turvallisuussuunnitteluun ja heillä on vastuuta esimerkiksi rinteiden turvallisuusasioissa.

Ski Patrol -toiminta on ennen kaikkea asiakkaiden palvelua, opastusta ja auttamista tarvittaessa. Se on hiihtokeskuksen turvallisuustyön näkyvintä osa-aluetta, vaikkakin suuri osa varsinaisesta työstä tehdään jo ennen hissien avaamista, kun rinteet ovat vielä tyhjinä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Miten Ski Patroleita koulutetaan? 

Suomen Hiihtokeskusyhdistys (SHKY) aloitti yhtenäisen Ski Patrol -koulutuksen ja toiminnan suunnittelun vuonna 2007.  Koulutuksella haluttiin ottaa askel eteenpäin turvallisuusajattelussa koko toimialalla. Lisäksi haluttiin tehdä turvallisuusasioiden eteen sellaista työtä, joka olisi näkyvää ja samanlaista kaikkialla Suomessa. Tavoitteena oli myös laskettelijoiden turvallisuusajattelun ja rinnekäyttäytymisen edistäminen.

Yhteistyökumppaniksi koulutuspuolelta valikoitui jo suunnitteluvaiheessa Santasport Lapin Urheiluopisto , jonka vetämänä järjestettiin Ski Patrol -pilottikoulutus kaudella 2008 – 2009.  Nykyinen 3 – moduulinen koulutusohjelma aloitettiin 2012 – 2013. Hiihtokautena 2015 – 2016 koulutettiin  yli 100 vähintään 1-moduulin käynyttä Ski Patrolia. Koulutus on 3-tasoinen ja jokainen hiihtokeskus voi itse valita haluamansa koulutustason oman tarpeensa mukaan.

Koulutuksen ykkösmoduulissa tutustutaan ennaltaehkäisevään rinneturvallisuuteen, turvallisuusdokumentteihin, asiakaspalvelutyöhän, yleiseen matkailualan turvallisuuteen ja harjoitellaan rinne-ensiaputilanteita.  Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on vähintään 20 vuoden ikä, hyvä laskettelutaito, EA2 – tason ensiapukoulutus sekä rinneyhtiön suositus.

Kakkosmoduulissa perehdytään enemmän pelastustyöhön, esimerkiksi hissipelastamiseen, korkean paikan työskentelyyn ja suojaimiin sekä niiden turvalliseen käyttöön, rinnealueiden ulkopuolella pelastamiseen, itsenäiseen toimintaan hätä- ja pelastustilanteissa sekä kylmätyöskentelyyn ja sääolojen vaikutukseen asiakasturvallisuudessa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Kolmosmoduulissa opetellaan lumivyörypelastamista ja sen organisointia, lumiturvallisuuden perusteita ja lumen analysointia sekä Off-pisteessä*  liikkumista.

Hoidetuilla rinnealueilla ei lumivyöryvaaraa ole, mutta joillakin Lapin hiihtokeskuksilla sijaitsee läheisyydessä hoitamattomia ja luonnonvaraisia tuntureita, joissa lumivyöryt ovat mahdollisia.

*Off-piste -laskijat liikkuvat rinteiden ulkopuolella omalla vastuullaan, mutta ennen offareille menoa kannattaa aina kysyä senhetkistä lumivyöryennustetta Ski Patrolilta.

  Onko Ski Patrol – toiminta lisännyt rinneturvallisuutta?

Ski Patrol – toiminta on täyttänyt sille asetetut toiveet niissä keskuksissa, joissa toiminta on aloitettu. Se on tehnyt turvallisuustyöstä entistäkin suunnitelmallisempaa ja tarkempaa. Se on lisännyt hiihtokeskuksen työntekijöiden ymmärrystä ja vastuunkantoa turvallisuusasioista. Asiakkailta saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. Ski Patrolin läsnäolo rinteessä selkeästi ”rauhoittaa” laskijoita. Esimerkiksi Rukalla on onnettomuustilastoissa selkeää laskua Patrol -toiminnan aloittamisen jälkeen.

...................

Jutussa haastateltu Tuomo Poukkanen on SHKY:n hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja sekä Ski Patrol työryhmän puheenjohtaja.  Hän työskentelee Ylläs-Ski Oy:n rinnetoimenjohtana. Lisäksi hän toimii itsekin Ski Patrolina ja on suorittanut kaikki Ski Patrol –koulutusvaiheet.  

  Tekstit: Paula Kuusio (juttua päivitetty 12.1.2017)


Kuvat: Ylläs Ski

Lue myös: Turvallisesti rinteessä - vinkkejä laskettelijoille