Hoppa till innehåll

Sörj för säkerheten på inglasade terrasser och balkonger – kom ihåg att ha små barn och sällskapsdjur under uppsikt på balkongen

Mediatiedote
Utgivningsdatum 8.7.2021 8.29 | Publicerad på svenska 8.7.2021 kl. 8.56
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått anmälningar om terrassglas som har rasat samman. Höga terrassglas som rasar kan orsaka allvarlig fara. En risk med balkongglas är att de är väldigt enkla att öppna, och då kan barn och sällskapsdjur falla från balkongen. Även vid inredning av balkongen är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid säkerheten, så att inte små barn eller sällskapsdjur kan klättra över balkongräcket med hjälp av en möbel.

I nya byggnader är balkongerna vanligen inglasade och i gamla bostäder är det vanligt att glasa in balkongen i efterhand. Inglasning av balkongen ökar balkongens användningstid och komfort och gör det möjligt att använda och inreda balkongen på fler olika sätt.  

– Inglasning av balkongen ändrar dock inte balkongens användningsändamål. Balkonger är alltid avsedda som utomhusutrymmen och redan ur säkerhetsperspektiv är därför kraven annorlunda än för bostadslägenheter. I bostäder finns det exempelvis begränsningar för hur ytterfönster får öppnas, men för balkongglas finns inga sådana krav, säger Kurt Kokko, sektionschef på Tukes.

– Vid inredning av balkongen är det viktigt att se till att barn inte kan klättra till exempel från en soffa över balkongräcket. Barn och sällskapsdjur får aldrig lämnas utan uppsikt på balkonger. Balkongglas kan öppnas och beroende på mekanismen kan de vara väldigt enkla att öppna. Tukes har fått anmälningar om detta problem. Uppenbarligen har till och med små kattungar lyckats öppna glas som varit låsta i vädringsläge, säger Kokko.   

Balkongglassystemet måste vara säkert

Det finns inga enhetliga europeiska standarder för balkonginglasningssystem och det finns inget krav på att CE-märka dem. En tillverkare kan dock ansöka om CE-märkning av en produkt genom ett europeiskt tekniskt bedömningsförfarande. CE-märkningen innebär att produkten har tillverkats och testats enligt ett europeiskt bedömningsdokument. CE-märkta balkonginglasningssystem testas i ett externt provningslaboratorium.  
 
Även om ett balkonginglasningssystem inte är CE-märkt ska det uppfylla byggkraven. Glaskonstruktioner ska vara sådana att det, om de går sönder, inte finns risk för fall eller för att personer under konstruktionen skadas av nedfallande splitter. Dessutom ska konstruktionen och inglasningen tåla belastning från användning eller också ska de skyddas med ett kollisionsskydd. Inglasning på kollisionshöjd ska göras med säkerhetsglas. 

För personsäkerhetens skull finns det även lagstadgade krav på höjden och formen på räcket.  På en balkong som betjänar en bostad är ett räcke med en höjd på 1 meter tillräckligt.  Det finns också bestämmelser om storleken på hålen i räcket. Det får inte ha vågräta konstruktioner eller strukturer som möjliggör klättring.

Med hjälp av konstruktioner går det att förhindra att balkongglas rasar samman – kom ihåg följande när du skaffar inglasningssystem

Balkongglas kan rasa till följd av att terrassens träkonstruktion lever/sätter dig, vilket gör att glasen lossnar från de övre skenorna och rasar samman. Höga terrassglas kan vara väldigt tunga och orsaka allvarlig fara om de rasar samman.

– Redan vid planering av terrassen är det bra att i konstruktionerna beakta en eventuell inglasning, belastningar o.d. för att konstruktionerna inte ska leva för mycket. Även vid planering av inglasning av en gammal terrass ska samma faktorer beaktas. Vid val av inglasningssystem för terrassen är det bäst att välja ett system där konstruktionerna förhindrar att glasen rasar, säger Kokko.

Ytterligare information: Kurt Kokko, sektionschef, tfn 029 5052 128
e-postadresser har formatet: [email protected]

Tillbaka till toppen