Kontrollera att din gamla julbelysning inte är farlig

Tukes 4.11.2013 9.29
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ber konsumenterna kontrollera att tidigare inköpt julbelysning är säker innan den tas i användning. Nästan 1 900 uppsättningar av julbelysning återlämnades inte till butikerna i fjol trots Säkerhets- och kemikalieverkets uppmaning till konsumenterna att återlämna dessa därför att de var farliga att använda. Julbelysningarnas säkerhet testas även i år och resultaten kan följas på Tukes webbplats samt via sociala medier.

I fjol fann Tukes på marknaden fyra så farliga julbelysningar att de företag som sålt dem ålades att samla in produkterna av konsumenterna. Av 2 000 sålda julbelysningsenheter återlämnades endast cirka 100 till butikerna.

Under förra säsongen ombads konsumenterna returnera följande julbelysningar på grund av säkerhetsbrister:

  • Snöboll Ljusslinga med 40 LED-ljus, modell: 224282. LED-seriens laddare medför risk för elektrisk stöt.
  • SANS lampserie, modell: Art No 142346. Risk för elektrisk stöt, i nedre delen av bordslampan kan man komma i kontakt med nätspänning.
  • Godisbutik med LED-ljus, adapter YH-GS-0600. Laddningsaggregatet medför risk för elektrisk stöt.
  • LED-bok 29x23cm/Yuhai Electronic, modell YHGD-0450350. Produktens transformator är bristfälligt isolerad, om ett fel uppstår kan transformatorn ge en elektrisk stöt.

Om du hittar farlig julbelysning hemma har du fortfarande rätt att returnera den till säljaren och få pengarna tillbaka.

Förra vintern lät Tukes testa totalt 31 julbelysningar. Fyra av dessa gick igenom säkerhetstesterna utan anmärkning och 13 fick små anmärkningar, därtill gavs två leveransförbud, åtta försäljningsförbud och fyra beslut om återlämning. De julbelysningar som visade sig vara farliga finns i Tukes marknadskontrollregister.

Nu finns de farliga julbelysningarna även på Facebook och Twitter, vår expert har jour på Facebook 

I vinter offentliggör Tukes i marknadskontrollregistret (länk) farliga julbelysningar som upptäcks, vartefter nya fall uppdagas. Marknadskontrollregistret kan också följas via en flik på Tukes facebooksida. Tillbakadragningar från marknaden och försäljningsförbud som gäller julbelysningar uppdateras dessutom på Tukes twitterkontowww.twitter.com/tukesinfo, #jouluvalot.

Fredagen den 8 november 2013 ordnar Tukes temadagen ”Kysy mitä vain jouluvalojen turvallisuudesta” (Fråga vad som helst om säkerhet i anslutning till julbelysning) på Facebook.  Under dagen svarar de ingenjörer som övervakar säkerheten i elektriska apparater på allmänhetens frågor på Tukes facebookprofil www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto kl. 9–15.

Säker användning av julbelysning 

  • Läs bruksanvisningarna noggrant och följ dem
  • Om någonting anges om oavbruten användning i bruksanvisningen, följ även detta.
  • Använd inte julbelysning utomhus som är avsedd för användning inomhus. Ledningarna tål inte kyla och om de går sönder ger de en elektrisk stöt. Apparater avsedda för inomhusbruk tål inte heller vatten.
  • Kontrollera i vilket skick gammal julbelysning är – använd inte trasiga produkter och försök inte reparera dem. För trasig julbelysning till ett insamlingsställe för el- och elektronikavfall.
  • Ersätt trasiga lampor med samma typ av lampa (W, V)

Mer information:

överingenjör Hannu Mattila, tfn 029 5052 103,

e-post: [email protected]