Kolla upp lämpligheten av din schuko-uttagsprovare

Tukes 2.12.2016 10.57
Pressmeddelande

På marknaden finns olika slags s.k. schuko-uttagsprovare avsedda för snabb kontroll av eluttagens anslutning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått veta att en schuko-uttagsprovare av tillverkaren Testboy GmbH, modell Testboy 1A, inte upptäcker och därför inte heller indikerar en nollning som gjorts från fassidan (om saken varnas i apparatens bruksanvisning). Om sådant fel blir kvar i installationen medför det en direkt livsfara.

Tukes har inte låtit testa apparaten men det är skäl att låta bli att använda den t.ex. på saneringsarbetsplatser eller i någon annan eventuellt "nollad" miljö. Kontrollera i apparatens bruksanvisning vilket slags miljö den är avsedd för och repetera på samma gång vad olika indikeringar i apparaten betyder. Generellt taget ska det för mätningar som utförs vid ibruktagningsbesiktningar användas särskilda installationsprovare avsedda för ändamålet.

På Sähkötarkastusyhdistys Sätys webbplats hittar du ett meddelande om saken (på finska) och en bild på apparaten.

Mer information:

Överinspektör Timo Pietilä, tfn 029 5052 631
Överinspektör Timo Iholin, tfn 029 5052 594
E-post: [email protected]