Hoppa till innehåll

Självbalanserande skoter kan göra din sommar alltför varm

Mediatiedote
Utgivningsdatum 11.7.2018 11.25 | Publicerad på svenska 17.7.2018 kl. 11.03
Pressmeddelande
Palanut tasapainoskootteri

Sommarvärmen pågår i hela Finland och användningen av självbalanserande skotrar är nu som aktivast. För att du inte ska bränna annat än nästippen i solen, lönar det sig att vara noggrann med laddningen.

Självbalanserande skotrar har under de senaste två åren förorsakat flera bränder i Finland. Bränderna har oftast brutit ut då skotern laddats. I självbalanserande skotrar används stora och effektiva litiumjonbatterier. Om de antänds brinner de kraftigt, till och med explosionsartat, och de kan vara svåra att släcka. Effektiva, tunna och lätta batterityper skadas lätt av stötar och slag, och då ökar risken för kortslutning och därav följande brand.

De företag som säljer produkterna ansvarar för att de är säkra. Myndigheterna inspekterar inte produkter på förhand, och myndigheternas övervakning är stickprovsmässig. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har sedan 2016 undersökt säkerheten hos flera modeller av självbalanserande skotrar, och inte en enda av de undersökta apparaterna uppfyllde säkerhetskraven. Tukes har med sina beslut begränsat försäljningen och marknadsföringen av dessa självbalanserande skotrar. Skotermodellerna finns i Tukes marknadsövervakningsregister (på finska).

Laddningen är den mest riskfyllda fasen

Även en självbalanserande skoter som ursprungligen uppfyllt kraven kan bli farlig, om den fått för hårda stötar eller om man inte följer bruksanvisningen. De största riskerna finns i anslutning till laddningen av batteriet och några timmar efter laddningen. 

Beakta vid laddningen av den självbalanserande skotern:

  • Ladda skotern endast med en laddare som är avsedd för produkten.
  • Lösgör apparaten från laddaren, då laddningen är klar.
  • Om du ser skador på en självbalanserande skoter eller en laddare eller om du vet att de fått stötar, ska du inte använda dem.
  • Ladda apparaten endast om någon är närvarande, som kan reagera på eventuella problem som uppstår under laddningen.
  • Om batteriet eller apparaten överhettas, lösgör sladden, om det kan göras på ett säkert sätt.
  • Om det i bruksanvisningen ges instruktioner om att med sporadiska laddningar förhindra att batteriet töms under förvaring, följ anvisningarna. Det kan vara en säkerhetsrisk att återuppliva ett batteri som helt tömts på ström.
  • Om du misstänker att den självbalanserande skotern kan förorsaka fara, kontakta försäljaren av produkten. Du kan också göra en anmälan till Tukes (på finska).

Mer information: överinspektör Soili Huttunen, p. 029 505 2024, e-post fö[email protected]

Kuluttajatuotteet