Hoppa till innehåll

Tukes har beviljat Finlands första tillstånd att utföra verifieringskontroll av laddstationer för elbilar

Utgivningsdatum 4.6.2024 8.40 | Publicerad på svenska 5.6.2024 kl. 8.11
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har enligt lagen om mätinstrument beviljat Inspecta Tarkastus Oy tillstånd att utföra verifieringskontroll av laddstationer för elbilar. För första gången i Finland tillhandahålls nu tjänster för att verifiera tillförlitligheten i mätningen av laddningsstationer för elbilar.

Mätinstrumenten inom näringsverksamhet och inom handeln ska i regel verifieras vart tredje år. Kravet gäller även för kommersiella laddstationer för elfordon, om avgiften tas ut per mängden laddad el eller en kombination av laddtid och laddad el.

Antalet laddstationer för elfordon har ökat och kommer att fortsätta öka de närmaste åren, i takt med elektrifieringen av transporter. Samtidigt ökar behovet av lagstadgade verifieringskontroller av kommersiella laddstationer. Tidsfristsverifieringskontrollerna syftar till att säkerställa att mätningarna är tillförlitliga och rättvisa för alla parter, så att konsumentpriserna, företagsintäkterna och skatterna till samhället fastställs rätt och på ett tillförlitligt sätt utifrån mätningarna. 

I Finland utförs verifieringar av mätinstrument av fyra godkända besiktningsorgan, vars aktuella behörighetsområden framgår av Tukes webbsida Av Tukes godkända besiktningsorgan.

Tukes godkände i april 2024 Inspecta Tarkastus Oy:s ansökan om att utvidga sin besiktningsverksamhet till att omfatta i lagen om mätinstrument föreskrivna verifiering av laddstationer för elbilar. Beslutet innebär att det nu tillhandahålls tjänster för verifiering av laddstationer för elbilar i Finland. 

Länkar: 
Lag om mätinstrument 707/2011 | Tukes (edilex.fi) 
Statsrådets förordning om mätinstrument 471/2014 | Tukes (edilex.fi)

Mer information:

Heikki Koivula, överinspektör, mätinstrument
tfn 029 505 2113 
Janne Kotiranta, överinspektör, besiktningsorgan
tfn 029 505 2251 
e-postadresserna har formen: [email protected]

 

Tillbaka till toppen