Hoppa till innehåll

Tukes nya prislista trädde i kraft den 1 januari 2022

Utgivningsdatum 5.1.2022 13.59
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) prislista för avgiftsbelagda tjänster har setts över från början av 2022.

Av kunder tar Tukes ut avgifter bl.a. för handläggningen, godkännandet och registreringen av tillstånd, periodiska besiktningar, godkännandet av preparat, påvisande av kompetens samt för ackrediteringstjänster.  

Avgifterna grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning av den 22 december 2021. Förordningen fastställer beloppen för de avgifter som tas ut för Tukes avgiftsbelagda tjänster under de följande tre åren och gäller fram till utgången av 2024. 

Du kan kontrollera priserna i avgiftstabellen: Offentligrättsliga avgifter från den 1 januari 2022 (pdf, 262 kb)

Mer information: 
Anna Sirenius, sektionschef, ekonomisektionen, tfn +358 295 052 073, [email protected]
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2022–2024 (finlex.fi)