Hoppa till innehåll

Tukes drog i fjol från fysiska butiker och nätbutiker bort 170 farliga elektriska produkter.

Mediatiedote
Utgivningsdatum 31.1.2019 8.38
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förordnade i fjol bortdragning från marknaden av sammanlagt 170 farliga elektriska produkter. Flest brister förekom i laddare, transformatorer och olika LED-armaturer. Samma produktgrupper finns från år till år med på listan över de farligaste produkterna, vilket visar att deras tillverkare och importörer inte alltid sörjer tillräckligt för apparaternas användningssäkerhet.

Tukes övervakar elektriska apparater på marknaden både i fysiska butiker och allt mer även i nätbutiker. Under 2018 gjorde Tukes inspektörer nästen 2 500 inspektionsbesök i butiker som säljer elektriska apparater samt hos tillverkare och importörer. Även nätbutiker som säljer elektriska apparater granskades aktivt.  Tukes lät testa 541 elektriska apparater och sammanlagt 170 elektriska apparater drogs bort från marknaden. 46 farligaste förordnades återkallelse från konsumenterna.

Konsumenterna köper allt mer elektriska apparater från nätbutiker som ligger utanför Finland och EU, och så långt sträcker sig inte de finländska eller europeiska myndigheternas övervakning. I praktiken innebär detta att en konsument som köper produkter utanför EU själv måste stå för följderna om produkten visar sig vara farlig eller orsakar skada.

Tillverkarna, importörerna och säljarna ansvarar för elektriska anordningars säkerhet 

– De farligaste och mest bristfälliga produkterna finns i samma produktgrupper från år till år. De största grupperna är LED-belysningsprodukter samt olika laddare och transformatorer. Detta visar att tillverkarna och importörerna inte alltid i tillräcklig grad säkerställer apparaternas säkerhet, konstaterar Mika Toivonen, ledande expert vid Tukes.

Elektriska apparaters tillverkningskedjor kan vara mycket invecklade och en enhet kan bestå av flera olika delkomponenter, som apparatens slutliga tillverkare sätter ihop och säljer som en helhet. Tillverkning och import av säkra elektriska apparater förutsätter att företaget behärskar flera saker samt har en tillräcklig egenkontroll och kvalitetskontroll.

Ansvaret för elektriska apparaters säkerhet vilar på importören, tillverkaren och säljaren. Den marknadsövervakning som Tukes utför riktar sig mot elektriska apparater som redan är i försäljning.

Farliga elektriska apparater fastnar väl i Tukes garn

Tukes övervakning riktas riskbaserat mot misstänkta produkter eller nya produktgrupper samt allt mer mot produkter som säljs i nätbutiker.

– Vi drar nytta av olika europeiska marknadsövervakningsdatabaser när vi riktar in övervakningen och vi samarbetar aktivt med de övriga EU-ländernas marknadsövervakningsmyndigheter, berättar Mika Toivonen.

Tukes hittar på marknaden kontinuerligt elektriska apparater som inte överensstämmer med kraven, vilkas försäljning måste begränsas eller som måste dra bort från marknaden. Inriktad övervakning har varit effektiv. Av de i fjol testade elektriska apparaterna visade sig 41 procent vara till den grad farliga eller bristfälliga att Tukes tvingades begränsa deras försäljning genom olika förbud. För produkter med mindre brister gavs de ansvariga företagen anmärkningar där företagen bads korrigera de brister som uppdagats i testerna senast i följande produktionssats. Av elektriska apparater som Tukes lät testa i fjol var endast 16 procent i skick vad gäller de testade delarna.

Närmare information om återkallade produkter finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Anmälningar om produkter som misstänks vara farliga kan göras med den blankett som finns på Tukes webbplats.  

Mer information: Ledande expert Mika Toivonen, tfn 029 5052 653, [email protected]

Sähkölaitteet
Tillbaka till toppen