Tukes tog i fjol bort 155 farliga elapparater från marknaden

Tukes 25.1.2018 8.00
Pressmeddelande

Farliga elapparater fastnar effektivt i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) såll. Av de över femhundra elapparater som Tukes lät testa i fjol fick bara 15 procent godkänt betyg. Sammanlagt 155 elapparater togs bort från marknaden. Liksom tidigare år förekom flest brister i LED-armaturprodukter och nätaggregat. 

Under 2017 gjorde Tukes sammanlagt 2421 övervakningsbesök i affärer som säljer elapparater samt hos tillverkare och importörer av elapparater. Tukes lät testa totalt 514 elapparater och utifrån testen togs 155 apparater med betydande säkerhetsbrister eller andra brister bort från marknaden. Av dessa återkallades 56 från användare. Därtill utfärdades 61 försäljningsförbud för produkter med mindre avvikelser från kraven.  Antalet elektriska apparater produkter som togs bort från marknaden ökade jämfört med året innan då antalet uppgick till 138. 

 – Övervakningen av elapparater inriktas enligt en riskbaserad bedömning på tvivelaktiga produkter eller nya produktgrupper och allt mer på produkter som säljs i webbutiker. Också de europeiska marknadsövervakningsmyndigheternas databaser används för att inrikta övervakningen, säger Hannu Mattila, chef för sektionen för elektriska produkter. 

 – Att inrikta övervakningen har visat sig vara effektivt; 42 procent av de testade elapparaterna visade sig förra året vara så bristfälliga att deras försäljning måste begränsas med olika förbud. För mindre bristfälliga produkter gavs anmärkningar till de ansvariga företagen. Bara cirka 15 procent av de produkter som valdes ut för testning uppfyllde helt standardernas krav, säger Mattila.

LED-armaturprodukter och nätaggregat är ett problem år efter år

 – Liksom tidigare år fanns det flest brister i LED-armaturprodukter och nätaggregat. Resultaten visar att tillverkarna och importörerna av LED-lampor inte har fäst tillräcklig uppmärksamhet vid säkerheten för produkter med ny belysningsteknik, säger Mattila.

Närmare upplysningar om de produkter som tagits bort från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister. Tukes kan underrättas om produkter som misstänks vara farliga med hjälp av en blankett på vår webbplats 

Mer information:
Gruppchef Hannu Mattila, tfn 029 5052 103, [email protected] 

 

Bilaga: Resultat från marknadsövervakning av elapparater 2013–2017         

År                 

Antal

testningar

Elapparater som tagits bort från marknaden*

Återkallelser (även från användare)

Utfärdade försäljningsförbud för elapparater

2017

514

155

56

61

2016

575

135

37

103

2015

430

92

30

63

2014

606

177

39

95

2013

728

232

63

86


* inkluderar även återkallade produkter

 Länkar:

Artikel (på finska): Vaaralliset sähkölaitteet jäävät Tukesin haaviin

 Artikel (på finska): Ole tarkkana verkkokaupassa!

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.