Tukes varnar: Flera fyrverkeripjäser av grytmodell har farliga anvisningar – avfyra inte, dessa skall returneras till den plats där de är köpta från

Tukes 30.12.2016 10.50
Pressmeddelande

Tukes varnar de konsumenter som har köpt fyrverkerigrytor för felaktiga anvisningar. På marknaden har sålts flera fyrverkerigrytor som har en gul anvisning “TÄMÄ KYLKI KOHTI YLEISÖÄ - DENNA SIDA MOT PUBLIKEN”. Denna anvisningen anvisar att skjuta åt fel håll vilket orsakar en allvarlig fara för avfyraren och publiken. Felaktig information finns i alla fall i följande produkter: Finlandia, Final Countdown, Paratiisin valloitus, Paratiisin valloitus-B, Gold-patalajitelma, Gold 3, Gold 4, Gold 5, Maanjäristys, Taivassalamoi, Megabosse ja Superbosse.

Importören Suomen Ilotulitus Oy iakttog felet i sin egen kvalitetskontroll och har kontaktat återförsäljare. En del av de felaktiga produkterna har hunnit säljas till konsumenter. Det finns inte information om hur mycket av dessa felaktiga produkter som har hunnit säljas. Enligt importören är det cirka 300 produkter.

Tukes har accepterat importörens förslag av korrigeringsåtgärd vilket innebär att den felaktiga informationen täcks över före pjäsen säljes till konsumenten. Återförsäljare säljer produkter som är korrigerade på detta sättet. Enligt den information Tukes har fått har en del av återförsäljarna, som SOK-gruppen och Kesko, av eget initiativ helt avlägsnat dessa produkter från försäljning.

Också en del av de konsumenter som köpt felaktiga produkter har lyckats kontaktas.

- En del av återförsäljarna har försökt kontakta sina kunder via stamkundsregister och andra sätt. Det är viktigt att informationen når alla de konsumenter som har köpt dessa farliga grytor, säger gruppchef Kurt Kokko från Tukes.

Konsumenter bör returnera produkterna till den plats där de köpt dem. Produkterna får inte avfyras.

Fyrverkeripjäser Kolme kunkkua och Evoluutiopakkaus har dragits från marknaden

Dessutom har ytterligare två fyrverkeripjäser dragits tillbaka. De farliga grytorna heter Kolme Kunkkua respektive Evoluutiopakkaus och är i princip samma produkt.

Enligt Tukes exploderade vissa av pjäserna för tidigt medan vissa inte exploderade alls.

Importören av pjäserna, Suomen Ilotulitus, meddelar att ifrågavarande pjäser har dragits från marknaden. De som hunnit köpa dem uppmanas att lämna fyrverkeripjäserna till den butik där man köpt dem. De får absolut inte avfyras.