Tukes varnar för farlig reseadapter

Tukes 21.2.2018 10.03
Pressmeddelande

På den finländska marknaden har man upptäckt en farlig reseadapter, som på grund av ett konstruktionsfel kan orsaka att användaren får en elektrisk stöt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har bestämt att adaptern Celly UTC01 Multicharger 4 in 1 ska avlägsnas från marknaden och även samlas in från konsumenter. Om du har köpt den här produkten, sluta genast att använda den och återlämna den till butiken!

Enligt överinspektör Seppo Niemen hos Tukes är reseadapterns säkerhetsbrist allvarlig och sällsynt.

- På grund av adapterns konstruktionsfel kan stiften på eurostickproppsdelen och USA- eller UK-stickproppsdelen vara spänningsförande och beröringsbara samtidigt. Då kan användaren få en elektrisk stöt vid beröring av adaptern när den är instucken i ett vägguttag, berättar Niemi.

Tukes har varit i kontakt med importören av adaptern (Celly Nordic Oy) och bestämt att försäljningen av apparaten ska upphöra omedelbart samt att produkterna ska samlas in från butikerna. Dessutom har det bestämts att adaptern ska återkallas genom återlämningsförfarande, dvs. samlas in ända från slutanvändarna.  Tukes uppmanar kunder som har köpt adaptern att omedelbart sluta använda produkten och att återlämna den till butiken. Adaptern har funnits till försäljning i DNA-butiker och i nätbutik.

Närmare information kan du få från Tukes marknadsövervakningsregister.

BILDER:

Mer information:
Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167, [email protected]