Brister i domkrafters säkerhet

Tukes 21.10.2014 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har observerat brister i konstruktionen samt i märkningen och bruksanvisningarna hos domkrafter för konsumentbruk. Tukes lät testa sex garagedomkrafter och en elektrisk saxdomkraft. Fem garagedomkrafter hade säkerhetsbrister som ledde till att företagen drog tillbaka dem från marknaden. Saxdomkraften hade så allvarliga säkerhetsbrister att företaget återkallade de sålda produkterna från konsumenterna.   

Av de testade domkrafterna drogs fem garagedomkrafter i lågprisklassen tillbaka från marknaden, eftersom de inte lämpade sig att användas med den av tillverkaren angivna maximala lasten. Domkrafterna, som kostade omkring 20 euro, klarade inte att lyfta den angivna lasten på två ton och med maximal last sänktes lasten dessutom ner okontrollerat.

-   Saxdomkraften som anslöts till bilens elsystem och skulle klara två ton gick sönder när den upplyfta lasten på 700 kg sänktes ner igen. Båda ledbultarna i saxleden lossnade från motstyckets gängor, säger produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen på Tukes. Domkraften testades på grundval av en konsumentanmälan till Tukes.

Tukes betonar att verksamhetsutövarna är ansvariga för att deras produkter är säkra. Domkrafter ska uppfylla kraven i statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008,  den s.k. maskinförordningen). Förutom säkerheten ska verksamhetsutövarna också bl.a. se till att maskinerna är CE-märkta och har bruksanvisning på finska och svenska. Försäkran om överensstämmelse ska medfölja som bilaga till bruksanvisningen. 

Myndigheterna kontrollerar inte maskiners säkerhet på förhand. Maskiner ska konstrueras och tillverkas i enlighet med maskinförordningen. I förordningen föreskrivs om allmänna säkerhetskrav på maskiners konstruktion och märkning. För maskiner finns det dessutom säkerhetsstandarder med närmare tekniska anvisningar om hur säkerhetsnivån ska uppfyllas.

Tukes påminner om att en del domkrafter som medföljer bilarna är avsedda för nödsituationer och inte för återkommande däckbyte vår och höst. Det lönar sig att överlåta däckbytet till ett branschföretag eller alternativt investera i en garagedomkraft av god kvalitet. Om man byter däcken själv bör man kontrollera var bilens lyftpunkter finns och använda domkraften enligt bruksanvisningen. Som extra säkerhetsåtgärd är det bra att placera ett mekaniskt stöd under bilen, till exempel ett löst däck eller en bock. Fler tips finns i Tukes meddelande.

Mer info: produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194, [email protected]

Domkrafterna som dragits tillbaka finns i Tukes marknadsövervakningsregister.