Vita rökgranater och tydligt rostiga rökgranater av annan färg av märket Enola Gaye återkallas av konsumenterna

Tukes 10.7.2014 10.32
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beslutat att förbjuda försäljningen av vita rökgranater av märket Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke (Tukes-3000) och ålagt partiförsäljarna att återkalla dem från konsumenterna. På grund av lättare funktionsstörningar återkallas dessutom tydligt rostiga rökgranater av annan färg från konsumenterna. Tukes beslut gäller nationellt godkända rökgranater. På marknaden finns även CE-märkta produkter, som inte berörs av återkallandet. I dessa produkter har inte upptäckts vare sig explosionsrisk eller funktionsstörningar, och man kan därför fortsätta att använda dem. Konsumenten skiljer produkterna från varandra med hjälp av CE-märkningen på etiketten.

Funktionsstörningarna hos de rökgranater som används i paintballspel framkom i juni, när Tukes hade fått uppgift om farliga situationer vid användning av produkterna. Tukes varnade den 19 juni konsumenterna om explosionsrisken med rökgranaten Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke. Flera produkter hade exploderat redan vid avfyrningen både hos konsumenten och vid de test som Tukes gjort. Explosionen var så kraftig, att den kunde ha orsakat allvarliga skador på händer och hörsel.

Utgående från utredningar och testningar har Tukes beslutat att förbjuda vita rökgranater och ålagt försäljarna att återkalla dem från konsumenterna på grund av de brister som upptäckts. På grund av lindrigare funktionsstörningar återkallas dessutom tydligt rostiga rökgranater av annan färg från konsumenterna. Bland rostiga produkter upptäcktes fler funktionsstörningar och blindgångare i de tester som Tukes gjorde.

Två partihandlar tillhandahåller produkterna i Finland: Pro Hobby Oy och Paintball Sissos Oy. Produkterna säljs till konsumenterna i flera olika butiker samt i nätbutiker. Partihandlarna ska meddela alla återförsäljare om beslutet och om de skyldigheter som beslutet ålägger dem.

CE-märkta rökgranater, som inte berörs av förbudet, importeras och säljs av Nordic Legends Oy.

Tukes ber kunderna returnera de vita Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke-rökgranater som de köpt samt tydligt rostiga rökgranater av annan färg till affären. Produkterna får inte i någon händelse användas på grund av explosionsrisken.

Ytterligare information

säkerhetsingenjör Mikko Ojala, tfn 029 5052 427
[email protected].fi

Kielletty Enola Gay -savu Förbjuden, vit rökgranat (utan CE-märkningen)
Ruostunut savuheite Rostig rökgranat
CE-merkitty savuheite Återkallandet gäller inte CE-märkta produkter.