Hoppa till innehåll

Varför får konsumenter inte längre bekämpa råttor med rodenticider?

Rodenticider som innehåller antikoagulanter är farliga kemikalier som klassificerats som reproduktionstoxiska. Dessutom är flera av dem bestående, ackumulerande och giftiga föreningar. Råttor bekämpas oftast utanför byggnader, vilket medför större risk att andra djur exponeras än om gifterna används inomhus. Bekämpningen av råttor kräver dessutom 20 gånger större doser än bekämpningen av möss.

Råttan är ett listigt djur som inte är lätt att bekämpa. Råttorna rör sig på breda områden och framgångsrik bekämpning förutsätter att man bekämpar hela populationen på samma gång. Privatpersoner kan inte bekämpa råttor effektivt med rodenticider. Ineffektiv bekämpning ökar risken att andra djur exponeras och att råttorna utvecklar motståndskraft, dvs. resistens.

 

Tillbaka till toppen