Hoppa till innehåll

Varför verkar inte den rodenticid som jag använder?

Om du upplever att det gift som du använder verkar ineffektivt beror det troligen på något av följande:

  • populationen som du bekämpar är stor och det kommer hela tiden nya gnagare från utsidan av bekämpningsområdet
  • du har inte lagt ut tillräckligt med rodenticider eller så ligger de inte på rätt ställen för gnagarna
  • gnagarna har tillgång till alternativ mat
  • om långvarig bekämpning har utförts i området kan gnagarna ha utvecklat resistens mot det verksamma ämnet, varvid preparatet inte längre verkar som det ska (se frågan om resistens)

Gör så här:

  • Om bekämpningen av gnagare inte lyckas, ta kontakt med kommunens hälsomyndighet eller en skadedjursbekämpare.
  • Om du misstänker resistens, rapportera det till Tukes (biosinfo @ tukes.fi) och till preparatets distributör eller innehavaren av godkännandet.
Tillbaka till toppen