Meny

Se upp för förfalskade växtskyddsmedel

Tukes 14.9.2012 10.16
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar användarna av växtskyddsmedel att vara på sin vakt mot produktförfalskningar. Enligt den europeiska växtskyddsorganisationen ECPA (European Crop Protection Association) har hundratals ton förfalskade växtskyddsmedel beslagtagits i EU och dess närområden under de två senaste åren. Den som köper växtskyddsmedel ska också komma ihåg att preparat som köpts i ett annat land inte får användas i Finland.

I Finland har myndigheterna bara fått kännedom om några enstaka fall av produktförfalskning. Å andra sidan känner man inte med säkerhet till hur det verkliga läget på marknaden ser ut i fråga om förfalskningar.

Ute i världen har antalet produktförfalskningar ökat kraftigt de senaste åren. Förfalskningarnas förpackningar är så lika originalen att köparen i allmänhet inte kan se på förpackningen att produkten är falsk. Ibland skiljer sig ett förfalskat växtskyddsmedel bara obetydligt från originalpreparatet. Trots det finns det inga garantier för att förfalskningen är säker för brukaren, miljön eller konsumenterna. En produktförfalskning kan till exempel innehålla rester av något annat verksamt ämne, föroreningar eller till och med helt fel verksamt ämne.

Förfalskade växtskyddsmedel säljs ofta i nätbutiker eller direkt från paketbilen på landsbygden. Odlaren kan inte veta hur ett preparat från utlandet beter sig i våra förhållanden. Skörden kan bli förstörd eller innehålla rester som överskrider de tillåtna maximimängderna.

Nätbutiker är problematiska för både jordbrukare och hemmaträdgårdsmästare. I utländska nätbutiker säljs preparat som inte är tillåtna i Finland. Tukes påminner om att man i Finland enbart får använda växtskyddsmedel som godkänts av Tukes och att förpackningarna alltid ska innehålla bruksanvisningar på finska och svenska.

De godkända preparaten finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Växtskyddsmedelsförfalskningar diskuteras

Tillsammans med DuPont Finland Oy som importerar växtskyddsmedel ordnar Tukes ett diskussionsmöte om förfalskade växtskyddsmedel den 19 september kl. 12.30–16 i Jupitersalen i Böle ämbetshus (Semaforbron 12 B). Anföranden hålls av bl.a. Gregor Hilfert som ansvarar för undersökning av växtskyddsmedel vid tullen i Hamburg och Tom McHale som är ordförande för ECPA:s grupp som specialiserat sig på förfalskningar av växtskyddsmedel.

Anmälningar till diskussionsmötet senast 17.9 kl. 14 per e-post till [email protected]

Mer information:

sektionschef Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena ligger i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.