Båtsäsongen är här – spara på miljön och undvik att använda giftfärger!

Tukes 3.5.2018 9.41
Pressmeddelande

Giftfärger som används på båtbottnen, det vill säga antifouldingprodukterna, är mycket giftiga för havslevande organismer. En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i vattnet och stör reproduktionen och utvecklingen hos både fiskar och andra vattenlevande organismer. Användning av giftfärger är inte det enda alternativet för att hålla båtbottnen ren. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att man undviker giftfärg och i stället använder alternativa metoder för rengöring av båtbotten. Tukes påminner också om att det är förbjudet att använda giftfärger i inlandsvatten.  

Traditionell målning med giftfärg belastar miljön och ska även vara det sista alternativet som tas till. I första hand ska man använda alternativa metoder som om de används på rätt sätt är lika effektiva som traditionella giftfärger. Använd dessa metoder i stället för giftfärger:

– Rengör bottnen med högtryckstvätt, genom mekanisk borstning eller genom att använda bottentvättservice under säsongen.

– Lyft upp båten på land ibland.

– Använd skurmattor som monteras vid bomplatsen och som skurar båtens botten och förhindrar organismernas tillväxt.

Alternativa metoder kan mycket väl kombineras. Du kommer enklare undan om du vidtar åtgärderna i juli och augusti, då havstulpanernas larver fäster sig på båtbottnarna. Närmare information om när larverna börjar fästa sig fås från Håll Skärgården Ren rf:s Rocco-tjänst. Tukes uppmuntrar även båtsällskap att ordna egen uppföljning av havstulpaner och vägleda sina medlemmar mot ett miljövänligare båtliv. Du kan bekanta dig närmare med alternativa metoder här. Kom dock ihåg att mekanisk rengöring av båtbottnen inte kan kombineras med traditionella giftfärger, eftersom kraftigt skrubbande även nöter målytan.

Om du trots allt beslutar dig för att måla, kom då ihåg att endast genom att iaktta bruksanvisningarna och begränsningarna för användning försäkrar du dig om att preparatet används säkert. Som användare av målarfärg har du ett ansvar. Läs alltså bruksanvisningen för preparatet noggrant och följ instruktionerna i den! Kom ihåg följande saker när du målar:

– Måla inte vid inlandsvatten!

– Använd endast antifouldingprodukter (giftfärger) som är godkända av Tukes. En förteckning över godkända preparat finns på Tukes webbplats.

– Skydda marken med en slitstark presenning eller gör rengörings- och målningsarbetet av bottnen på ett område som är planerat för ändamålet och varifrån färgresterna enkelt kan samlas upp och avlägsnas. Låt inte färgrester hamna i marken eller i vattnet utan lämna dem på en insamlingsstation för farligt avfall.

– Preparaten bibehåller sin effekt i flera år. Måla inte varje år utan punktmåla vid behov. I vissa fall räcker det endast att måla vattenlinjen.

– Använd skyddshandskar! Enligt Tukes föreskrift bör sådana fås av färgförsäljaren i köpsituationen.

Håll Skärgården Ren rf har publicerat guiden Mot ett giftfritt båtliv: Båtbotten i fokus I guiden presenteras korrekta arbetssätt och alternativa metoder. Guiden ger även båtsällskap information om hur sällskapet genom sin verksamhet kan främja användningen av alternativa metoder och den vägen ett hållbarare båtliv. Bekanta dig med guiden här.

Ytterligare information:

 överinspektör Oskari Hanninen, tfn 029 5052 261 [email protected]

överinspektör Jaana Pasanen, tfn 029 5052 067 [email protected]