Ilmoitus vaarallisesta palvelusta

Tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen palvelusta, josta voi aiheutua vaara- tai läheltä piti -tilanteita. Täytä lomake huolellisesti! Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot palvelusta ja sen aiheuttamasta mahdollisesta vaaratilanteesta. Ilman niitä emme välttämättä pysty selvittämään asiaa.

Tämä tieto on pakollinen. Tarjottu palvelu*
Tämä tieto on pakollinen. Palvelun ostopaikka, yrityksen nimi*
Tämä tieto on pakollinen. Miten tarjottu palvelu on tai oli puutteellinen?*
Tämä tieto on pakollinen. Lähettäjän nimi*