Tervetuloa asioimaan 

Tätä kautta pääset täyttämään lupahakemuksia ja tekemään ilmoituksia.

Valitse alta haluamasi toimiala, niin löydät asiointilinkit.

Osa asioinneista tapahtuu perinteisillä lomakkeilla. Lomakkeet ovat joko pdf-, word- tai excel-muotoisia. Voit kopioida lomakkeen omalle koneellesi ja täyttää sen sähköisesti tai tulostaa ja täyttää käsin. Lähetä täytetty lomake tarvittavine liitteineen ensisijaisesti sähköpostitse [email protected], ellei lomakkeessa ole muuta ohjeistusta. Vaihtoehtoisesti voi lähettää lomakkeen osoitteeseen:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
PL 66
00521 HELSINKI

Eniten käytetyt toimialat

Kylmäala

Onnettomuusilmoitukset

Painelaitteet

Sähkötyöt

Kaikki toimialat aakkosjärjestyksessä

Biosidit

Jalometallituotteet

Hissityöt

Hyväksytyt liikkeet

Kasvinsuojeluaineet

Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely

Kullanhuuhdonta, malminetsintä, kaivokset

Kylmäala

Onnettomuusilmoitukset

Painelaitteet

Pelastustoimen laitteet

Räjähteet

Sähkötyöt

Tuotteet ja palvelut

Ilmoittajansuojelulain mukaiset väärinkäytösilmoitukset

Tukes käsittelee kaikki saapuneet ilmoitukset luottamuksellisesti.

Jos olet havainnut työsi yhteydessä väärinkäytöksiä ja sinulla on huoli, että ilmoituksesi takia sinuun voisi kohdistua vastatoimia, esimerkiksi irtisanominen tai sopimuksen purkaminen, voit saada ilmoittajansuojelua. Tee siinä tapauksessa ilmoitus Oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan

Lue lisää ilmoittajansuojelusta Oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta.

Jos ilmoituksesi liittyy Tukesin toimintaan

Tukesin käytössä on sisäinen ilmoituskanava, jonne Tukesin nykyiset työntekijät voivat tehdä väärinkäytösilmoituksen. Jos olet Tukesin entinen työntekijä tai sidosryhmän edustaja, tee ilmoitus Oikeuskanslerinviraston kanavaan.