Biosidit

Näillä kemikaalilain mukaisten biosidivalmisteiden hyväksymiseen liittyvillä hakulomakkeilla haetaan biosidiasetuksen siirtymäajan mukaisia lupia. Varsinainen biosidiasetuksen mukainen lupahakemus aineistoineen jätetään R4BP 3 -sovelluksen kautta.

 

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Biosidisen torjunta-aineen hakulomake

Lomakkeella haetaan lupaa biosidiselle torjunta-ainevalmisteelle.

Biosidiset torjunta-aineet, hakulomake

Liite 1, tutkimusvaatimukset

Liite 2, Luokitus ja merkinnät -lomake, EN

Liite 3, Tehoaineyhteenveto

Kiinnittymisenestovalmisteen hakulomake

Lomakkeella haetaan lupaa kiinnittymisenesto-, eli antifouling-valmisteelle.

Kiinnittymisenestovalmisteet, hakulomake

Hakuohje

Hakuohje EN

Suojauskemikaalin hakulomake

Lomakkeella haetaan lupaa suojauskemikaalivalmisteelle.

Suojauskemikaalit, hakulomake

Hakuohje

Käyttöohjeen laatimisopas

Biosidiseilla torjunta-aineella, kiinnittymisenestovalmisteella tai suojauskemikaalilla tehtävän kokeen ilmoituslomake

Lomakkeella haetaan lupaa kemikaalilain mukaisella biosidivalmisteella tehtävälle kokeelle.

Biosidisella torjunta-aineella, kiinnittymisenestovalmisteella tai suojauskemikaalilla tehtävät kokeet, ilmoituslomake

 

Hakulomake tuholaistorjuntatutkintoon tai erityistutkintoon tähtäävän koulutuksen järjestäjäksi ja tutkinnon vastaanottajaksi

Lomakkeella haetaan tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajaksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi.

Tuholaistorjujan koulutus tai tutkinnon vastaanottaja, hakulomake

 

Ilmoitus tuholaistorjunnan tutkinnosta

Lomakkeella ilmoitetaan tuholaistorjujan tutkinnon tai erityistutkinnon suorittaneen henkilön yhteys- ja tutkintotiedot.

Ilmoitus tuholaistorjunnan tutkinnosta

 

Ilmoitus tuholaistorjunnan yritystoiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan tuholaistorjuntaa tekevän yrityksen yhteystiedot.

Ilmoitus tuholaistorjunnan yritystoiminnasta