Biosidit

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Biosidiset torjunta-aineet, hakemuslomake

Lomakkeella haetaan lupaa biosidiselle torjunta-ainevalmisteelle.

Biosidiset torjunta-aineet, hakemuslomake

Liite 1, tutkimusvaatimukset

Liite 2, Luokitus ja merkinnät -lomake, EN

Liite 3, Tehoaineyhteenveto

Kiinnittymisenestovalmisteet, valmistehakemuslomake

Lomakkeella haetaan lupaa antifouling-valmisteelle.

Kiinnittymisenestovalmisteet, valmistehakemuslomake

Hakuohje

Hakuohje EN

Suojauskemikaalit, valmistehakemuslomake

Lomakkeella haetaan lupaa suojauskemikaalivalmisteelle.

Suojauskemikaalit, valmistehakemuslomake

Hakuohje

Käyttöohjeen laatimisopas

Biosidisilla torjunta-aineilla, kiinnittymisenestovalmisteilla tai suojauskemikaaleilla tehtävät kokeet. Koeilmoituslomake

Lomakkeella haetaan lupaa biosidivalmisteella tehtävälle kokeelle.

Biosidisilla torjunta-aineilla, kiinnittymisenestovalmisteilla tai suojauskemikaaleilla tehtävät kokeet. Koeilmoituslomake

 

Tuholaistorjujan tutkinto, hakulomake

Lomakkeella haetaan tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajaksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi.

Tuholaistorjujan tutkinto, hakulomake

 

Ilmoitus tuholaistorjunnan tutkinnosta

Lomakkeella ilmoitetaan tuholaistorjujan tutkinnon tai erityistutkinnon suorittaneen henkilön yhteys- ja tutkintotiedot.

Ilmoitus tuholaistorjunnan tutkinnosta

 

Ilmoitus tuholaistorjunnan yritystoiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan tuholaistorjuntaa tekevän yrityksen yhteystiedot.

Ilmoitus tuholaistorjunnan yritystoiminnasta