Hyväksytyt liikkeet

Kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

 

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet/ohjeet
Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi Lomakkeella kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen ja muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeet hakevat hyväksytyksi liikkeeksi. Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi