Kylmäala

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämän toiminnanharjoittaja-, laitteisto- ja kylmäalan pätevyysrekisterin asiakkaat saavat jatkossa ilmoitusvahvistukset, todistukset ja päätökset ensisijaisesti sähköpostitse. Dokumentit lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen.

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Pätevyystodistushakemus

Lomakkeella haetaan kylmäalan vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyttä (F-kaasut)

Pätevyystodistushakemus

Pätevyystaulukko

Kylmäalan toimintailmoitus

Lomakkeella haetaan lupaa tehdä kylmäalan töitä (F-kaasut)

Kylmäalan toimintailmoitus

Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Kylmäalan toimintailmoituksen liite

Lomakkeella ilmoitetaan yrityksen palveluksessa olevat asentajat, jos toimintailmoituksessa oleva asentajien ilmoittamiseksi ei riitä.

 

Liite toimintailmoitukseen