Ilmajohdoista ja maakaapeleista aiheutuneet sähkötapaturmat

Ilmajohdoista ja maakaapeleista voi aiheutua vakavia tapaturmia, jotka pahimmassa tapauksissa johtavat kuolemaan. Tukesille on ilmoitettu 2000-luvulla yhteensä yli 40 tällaista tapaturmaa. Näistä suurin osa on tapahtunut työ- ja nostokoneilla.

Alla on esitelty tyypillisiä ilmajohto- ja maakaapelitapaturmia. Tapahtumakuvaukset ovat koosteita useasta saman tyyppisestä Tukesille ilmoitetusta tapaturmasta. Myös tiedot tapaturmien tyypillisistä syistä, ja vastaavien tapaturmien ehkäisemisestä perustuvat Tukesille tehtyihin sähkötapaturmailmoituksiin. Niissä yritykset kertovat, miten vastaavat tapaturmat estetään jatkossa. 
 

Ilmajohdot

Asutuksen läheisyydessä sijaitsee tyypillisesti paljon suurjänniteilmajohtoja, jotka ovat nimellisjännitteeltään yli 1000 volttia. Tällaisia ovat esimerkiksi PAS-johdot sekä 20 kV:n, 110 kV:n, 220 kV:n ja 400 kV:n avojohdot. 400/1000 V:n riippukierrejohdot ovat pienjänniteilmajohtoja, joita kutsutaan myös AMKA-johdoiksi. Yleisesti ottaen 20 kV:n ja sitä pienemmät linjat ovat haastavampia havaita kuin isommat sähkönsiirtolinjat, jotka on useimmiten erotettu näkyvästi ympäristöstä.

Tyypillisessä ilmajohtotapaturmassa kuorma-auton tai peräkärryn lava, nosturi, metsäkoneen kuormain tai pumppuauton puomi osuu epähuomiossa ilmajohtoon. Työskenneltäessä ilmajohtojen läheisyydessä on noudatettava tarkasti turvallisuusmääräyksiä, kuten varoetäisyyksiä, jotka ovat ehdottomia vähimmäisvaatimuksia koneen ja sen kuorman etäisyyksiin johdoista.

Maakaapelit

Maakaapeleita on haastava havaita. Niiden läheisyydessä työskentelyyn sisältyy aina onnettomuusriski, mikäli kaapeleita ei ole merkitty ja suojattu riittävän hyvin. Riskit vaihtelevat kaapelityypin mukaan. Maakaapelitapaturma tapahtuu tyypillisesti, kun esimerkiksi kaivinkone osuu jännitteiseen sähkökaapeliin, tai työkalu isketään maahan ilman varotoimia.

On tärkeää, että maakaapeleiden sijainti selvitetään aina ennen varsinaisen työn aloittamista. Kaapeleiden sijainnin selvittämisessä voidaan hyödyntää kaapelikarttoja ja -näyttöjä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kaapelit on merkitty riittävän hyvin työskentelyn aikana.