Rakentaminen, käyttöönotto ja muutokset

Sähköasennusten ja sähkön käytön turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus varmistetaan rakentamisen, käyttöönoton ja muutosten yhteydessä mm. noudattamalla seuraavia periaatteita:

Käytönjohtajan nimeäminen uudelle laitteistolle

Sähkölaitteiston haltijan pitää nimetä uudelle luokan 2 ja 3 laitteistolle käytönjohtaja ja ilmoittaa käytönjohtajan nimeämisestä Tukesiin. Sähkölaitteiston haltijan on ilmoitettava laitteiston käytönjohtaja Tukesiin kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta.