Käytöstä poisto

Käytöstä poistettu sähkölaitteisto ei saa aiheuttaa vaaraa.

Sähkölaitteisto voidaan katsoa käytöstä poistetuksi, kun laitteisto on erotettu syöttävästä sähköverkosta luotettavasti niin, ettei laitteistoon voida kytkeä jännitettä tavanomaisin käyttötoimenpitein. Tukes suosittelee, että käytöstä poistettava sähkölaitteisto tai sen osa puretaan kokonaan pois.

Ilmoita käytöstä poistamisesta verkonhaltijalle ja suuremmista, Tukesin rekisterissä olevista laitteistoista myös Tukesiin. Ilmoituksen voit tehdä sähköisen asioinnin kautta tai vapaamuotoisesti sähköpostilla kirjaamo (at) tukes.fi.

Jos rakennuksessa ollut toiminta loppuu, esim. tuotanto lakkautetaan, ei rakennusta silti välttämättä eroteta kokonaan syöttävästä sähköverkosta. Sähköä voidaan tarvita edelleen esimerkiksi lämmitykseen ja valaistukseen. Jos sähkölaitteisto on edellyttänyt käytönjohtajaa, ei tämä velvoite lakkaa, ellei sähkölaitteistoa eroteta kokonaan syöttävästä jakeluverkosta.

Purettujen asennusten kaapelit irrotettava syöttävästä keskuksesta

Sähkötapaturmien välttämiseksi ja sähköasennusten yleisen selkeyden ylläpitämiseksi on purettujen asennusten kaapelit irrotettava aina syöttävästä keskuksesta purkutyön yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan käytöstä poistuneet kaapelit on syytä purkaa kokonaan pois. Jos purkaminen ei kohtuudella, esimerkiksi hankalien johtoreittien takia, onnistu, pitää kaapelit rasioida ja merkitä selkeästi molemmista päistään. Purkutöiden jälkeen keskusten merkinnät ja sähköpiirustukset on päivitettävä vastaamaan muuttuneita asennuksia.