Sähköauton akku ja lataaminen

Sähköauton akku ja sääolosuhteet

Pitääkö sähköauton akkua säilyttää lämpimässä? Ei välttämättä. Sähköautoissa on akkuja lämmittävä ja viilentävä automatiikka eli autossa itsessään huolehditaan siitä, että akut ovat sopivassa käyttölämpötilassa. Kylmässä säässä osa latausvirrasta menee akkujen lämmittämiseen. Toki lämpimässä säilyttäminen talvioloissa nopeuttaa akun latausta. 

Sähköauton lataaminen kotona

Latauspiste 

Sähköautolle tarkoitettu latauspiste on suositeltavin tapa ladata sähköauto. Sen kytkentä on suunniteltu kestämään latausvirrat, ja siinä on vikavirtasuojaus. Se on myös huomattavasti nopeampi ja turvallisempi kuin tavallinen kotipistorasia, jota ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen latauskäyttöön. Latauspiste mahdollistaa kuormantasauksen, ajastuksen ja auton akun käyttämisen varavirtana. 

Tavallisesta pistorasiasta lataaminen

Tavallisia maadoitettuja suko-pistorasioita (16 A) ei ole suunniteltu kestämään jatkuvaa ja toistuvaa korkeaa kuormitusta kuten läpi yön tapahtuvaa sähköauton latausta. Erityisesti huonokuntoiset pistorasiat voivat kuumentua tällaisessa käytössä vaarallisesti. Ajan myötä ylikuumenemisen seurauksena pistorasia voi mustua ja liittimet kulua. Pahimmassa tapauksessa pistorasia syttyy tuleen. Raskas johdossa vapaasti roikkuva laturi voi myös aiheuttaa vääntöä pistorasiaan ja kuluttaa liitosta.

Sähköautojen mukana tulee myös lataamisen tavallisesta suko-pistorasiasta mahdollistava matkalatauskaapeli. Tällaista kaapelia käytettäessä on varmistettava, että käytettävä pistorasia on hyvässä kunnossa.

Suko-pistorasian kautta tapahtuvassa latauksessa suositellaan käytettäväksi enintään 8 A -virtaa, joka onkin monissa matkalatureissa oletusarvona. Joissakin latureissa virta voi myös olla käyttäjän säädettävissä. Laturiosa kannattaa tukea hyvin, ettei se aiheuta pistorasiaan vääntöä. Jatkojohtojen tai pistorasiaan liitettävän kellokytkimen käyttö ei ole suositeltavaa, sillä se lisää liitoksia, jotka myös voivat ylikuumentua. Useimmat auton valmistajat kieltävätkin omissa ohjeissaan erilaisten adapterien käytön matkalaturien kanssa.

Vahvistettu pistorasia eli supersuko

Jos ei ole mahdollista asentaa latauspistettä, voi käyttää vahvistettua pistorasiaa eli supersukoa. Sillä ei ole omaa tuotestandardia, vaan se noudattaa mitoitukseltaan tavallista sukopistorasiaa, mutta valmistajat ovat luvanneet sen kestävän ilman ylikuumenemista jatkuvan 16 A virran. 
Jos käytät supersukoa sähköauton lataamiseen, varmistathan säännöllisesti, että johdotus on hyvässä kunnossa. Jatkuvat kytkentäkerrat löystyttävät ajan myötä kontakteja. On hyvä huomioida, että 16 A jatkuvaan lataamiseen tarkoitettujen pistorasioiden tulisi olla ryhmän ainoana pistorasiana, ei siis ketjutettuna siten, että ryhmässä on myös tavallisia pistorasioita.

Latausjohdon käsittely

Sähköauton latauslaitteen pistoolista ei tule sähkövirtaa ennen kuin se on kytketty ladattavaan ajoneuvoon. Johdon ja laitteen tulee toki olla ehjiä. Latausjohdon voi jättää latausten välillä paikoilleen lukitussa tilassa, johon lapsilla ei ole pääsyä ilman valvontaa. Varminta on kuitenkin irrottaa latausjohto, koska roikkuvaan johtoon kohdistuu rasitusta.

Useimpien latausjohtojen ohjeissa ohjeistetaan tukemaan latauslaitteen ”roikkuva yksikkö” niin, ettei se ole pelkästään johtonsa varassa. Roikkuvassa yksikössä on sen verran painoa, että se aiheuttaa vääntörasitusta pistorasiaan. Vääntörasitus voi ajan myötä heikentää kontaktia ja myös virtajohdon liitos latauksenhallintayksikön koteloon joutuu ylimääräiseen rasitukseen. Latausjohto on melko arvokaskin, joten sitä ei kannata jättää ilkivallan tekijöiden tai varkaiden saataville.

Latauspisteiden asennuksiin liittyvät kysymykset

Jos haluat tietää, onko oma tai taloyhtiönne latauspisteen asennus tehty oikein tai miten se pitäisi tehdä, ota yhteyttä Tukesin valtuuttamiin tarkastajiin ja tarkastuslaitoksiin. Tarkastustahojen yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme kohdasta Sähkölaitteistotarkastusten tekijät. Tukes ei ota kantaa yksittäisiin suunnitelmiin tai yksittäisten asennusten vaatimustenmukaisuuteen.

 

sähköautoa ladataan.