Sähköpalot

Sähkön aiheuttamat rakennuspalot ja rakennuspalovaarat aiheuttavat vuosittain pelastuslaitoksille yli 2000 hälytystehtävää, joista noin joka neljännessä tulipalo leviää rakennuksen rakenteisiin. Sähköpaloksi luokitellaan palo, jossa palon syttymisen aiheuttanut energialähde on ollut sähkö.

Sähköpaloissa kuolee vuosittain keskimäärin 10 henkilöä, käytännössä noin joka viidennessä palokuolemassa tulipalon syttymissyynä on ollut sähkö. Sähköpalojen uhrit ovat usein iäkkäämpiä tai henkilöitä, joilla on muuten alentunut toiminta-, havainto- tai liikuntakyky.

Sähköpalo voi aiheutua esimerkiksi sähkölaitteen tai -laitteiston viasta, väärästä tai huolimattomasta käytöstä, tai kunnossapidon puutteista.

Näin vältät sähköstä johtuvan tulipalon

Ihmisen varomaton toiminta sähkölaitteiden kanssa aiheuttaa vuosittain tuhansia tulipaloja. Sähköliesien, -kiukaiden ja erilaisten valaisimien huolimaton käyttö aiheuttavat eniten tulipaloja.

Muutkin sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipalon. Yleensä laite on jollakin tavoin vaurioitunut käyttöhistoriansa aikana: pudonnut, kastunut, likaantunut yms. Joskus kyseessä on uuden laitteen tekninen vika. Paras tapa välttää ongelmia sähkölaitteiden kanssa on laitteiden ohjeiden mukainen asennus, käyttö ja huolto. Jos tuntuu, että laitteessa ei kaikki ole kohdallaan, tarkistuta laite sähköalan ammattilaisella tai hanki uusi laite.

Tulipalosta, joka saa syttymisenergiansa sähköstä, käytetään nimitystä sähköpalo. Lähes kaikissa onnettomuuksissa perussyynä on ihmisen huolimattomuus tai sähkölaitteen väärinkäyttö.

Toimi turvallisesti ja vältä liedestä syttyvä tulipalo

Tee näin:

 • Keskity ruuanlaittoon!
 • Pidä liesi ja sen ympäristö puhtaana ja vapaana kaikesta tavarasta.
 • Hanki liesiturvalaite.

Pelastuslaitokset lähtevät vuosittain noin 1000 kertaa hälytystehtävään syyn ”valvomaton ruuanlaitto” takia. Lieden levy kuumenee, liedellä tai sen läheisyydessä oleva astia, paistinlasta, ruoka tai muu vastaava syttyy palamaan. Syttymisen jälkeen palo leviää yleensä melko nopeasti lieden yläpuolella tai vieressä oleviin rakenteisiin, ja lopputulos riippuu alkusammutuksen tehokkuudesta tai pelastuslaitoksen nopeudesta.

Toimi turvallisesti ja vältä kiukaasta syttyvä tulipalo

Tee näin:

 • Ennen kuin kytket kiukaan päälle, tarkista kiuas ja sen ympäristö. Varmista, että kiukaan läheisyydessä tai päällä ei ole syttyvää materiaalia.
 • Käytä saunaa vain saunomiseen, älä tavaroiden varastointiin.
 • Jos tuntuu tai kuulostaa siltä, että kiukaassa on vikaa, pyydä sähköalan ammattilaista tarkastamaan kiuas.

Kiuaspalossa on yleensä syynä ihmisen toiminta.

Toimi näin ja vältä valaisimesta syttyvä tulipalo

Tee näin asennetuille valaisimille:

 • Vaihda vilkkuva tai sammunut loisteputki tai lamppu uuteen mahdollisimman nopeasti.
 • Mieti, onko järkevää yhden loisteputken ja sen kuristimen vaihdon yhteydessä vaihtaa tilan tai kiinteistön kaikkien valaimien kuristimet ja loisteputket yhdellä kertaa sarjavaihtona.
 • Puhdista valaisimet. Pöly ja valaisimeen kertynyt muu lika voivat syttyä helposti.

Valaisimet, erityisesti loisteputkivalaimet, voivat aiheuttaa tulipalon sen jälkeen, kun loisteputkeen tai valaisimen kuristimeen on tullut jotain vikaa. Ongelmat on helppo välttää yllä luetelluilla toimenpiteillä.

Valaisimet, joissa käytetään halogeeni- tai hehkulamppua, kuumenevat käytettäessä niin paljon, että ne voivat sytyttää lähellä olevan materiaalin palamaan.

Toimi näin halogeeni- ja hehkulamppuja käyttävien valaisimien kanssa:

 • Huolehdi, että valaisimen lampun lähellä ei ole herkästi syttyvää materiaalia.
 • Käytä valaisimessa vain käyttöohjeen ja merkintöjen mukaisia lamppuja.
 • Kiinnitä valaisin niin, että se ei missään olosuhteissa pääse putoamaan. Valaisimet, joiden kiinnitys on hoidettu jonkinlaisella nipistimellä tai vastaavalla, putoavat helposti ja sopivissa olosuhteissa, esimerkiksi päätyessään lasten vuoteeseen, aiheuttavat liinavaateiden tai muiden tekstiilien syttymisen.

 

Huolehdi sähkölaitteistojen ja -asennusten turvallisuudesta

Tukesin tiedossa on tapauksia, joissa sähköasennukset, johdot, sähköverkkoon kytketyt laitteet, pistorasiat, katkaisimet yms. ovat sytyttäneet tulipaloja.

Seuraa kodin ja kiinteistöjen sähköverkon kuntoa. Jos havaitset vaurioita, teetä niiden korjaus sähköalan ammattilaisella.

Asuinrakennusten sähköasennuksia ei tarkasteta säännöllisesti. On kuitenkin olemassa kiinteistöjä, joiden sähköasennusten kunto on tarkastettava määrävälein. Jos kiinteistö tai sen osa ei kuulu määräaikaistarkastettaviin, voi asennusten kuntoa tarkastella ainakin silloin, kun kiinteistössä tehdään sähköasennuksiin liittyviä töitä.

Huolehdi paloturvallisuudesta ja poista seuraavat riskitekijät:

 • Huono liitos on liian kireä tai löysä ja lämpenee sopivissa olosuhteissa. Se voi sytyttää lähellä olevan materiaalin palamaan. Huonolla liitoksella ei tarkoiteta pelkästään löysää liitosta.
 • Lika, kosteus ja roskat ovat usein syynä sähkölaitteistosta alkaneeseen paloon. Ne voivat aiheuttaa tilanteen, jossa johtimet tai laitteiston osat menevät oikosulkuun ja alkavat lämmetä. Valokaari laitteistossa voi aiheutua myös liasta, kosteudesta tai roskista. Esimerkiksi sähkökeskuksessa ei saa olla mitään ylimääräistä. Pidä sähkökeskus sellaisessa kunnossa, että sen sisään ei pääse pölyä eikä muodostu kosteutta.
 • Vaurioituneet sähköjohdot kuumenevat. Jos johto on joutunut puristuksiin tai se on väännetty liian pienelle mutkalle, on olemassa vaara, että johdin alkaa lämmetä. Vauriota ei välttämättä huomaa. Lämpeneminen voi tapahtua nopeasti, tai se voi viedä pitkänkin ajan, mutta on mahdollista, että sen takia lähellä oleva palava materiaali syttyy.