Luonnonkosmetiikka

Kosmeettisissa valmisteissa käytettävät ainesosat voivat olla peräisin luonnosta, tai ne on voitu valmistaa synteettisesti.

Sama ainesosa voi olla peräisin luonnosta tai synteettisesti valmistettu. Saman aineen rakenne ja vaikutukset ovat täysin samanlaiset riippumatta siitä, onko aine peräisin luonnosta vai valmistettu synteettisesti. Luonnosta peräisin olevasta materiaalista voidaan kosmetiikkakäyttöön saada esimerkiksi erilaisia uutteita. Uutteet sisältävät usein monia aineita, ja niissä voi olla enemmän epäpuhtauksia kuin synteettisesti valmistetuissa aineissa.

Luonnonkosmetiikkaa koskee sama lainsäädäntö

Luonnonkosmetiikassa tai luonnonmukaisella kosmetiikalla halutaan korostaa tuotteen ainesosien olevan peräisin luonnosta, tai ainesosien markkinoidaan olevan luonnollisia. Näistä voi syntyä mielikuva, että luonnonkosmetiikkavalmisteet olisivat hellävaraisempia tai turvallisempia kuin ”tavallinen” synteettisesti valmistettu kosmetiikka. Ei voida kuitenkaan yleistää, että luonnollinen tai luonnosta peräisin oleva raaka-aine olisi turvallisempi kuin synteettinen. Ihminen voi yhtä lailla herkistyä kosmetiikan sisältämille luonnon raaka-aineille kuin synteettisillekin ainesosille.

Luonnonkosmetiikalla, luonnonmukaisella kosmetiikalla tai ekokosmetiikalla ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä. Sama EU:n kosmetiikka-asetus koskee kaikkia EU-alueen markkinoilla olevia kosmeettisia valmisteita. Tämän lainsäädännön tavoitteena on taata korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu.

Sertifikaatit

Eri järjestöillä on myös omia luonnon- ja ekokosmetiikan sertifikaatteja, joiden vaatimuksissa voi olla eroavaisuuksia. Nämä sertifikaatit eivät perustu kosmetiikkalainsäädäntöön, vaan järjestö itse määrittelee ehdot sertifikaatin saamiselle. Sertifikaatit ovat yritysten vapaaehtoisesti käyttämiä järjestelmiä, joita voidaan noudattaa kosmetiikkalainsäädännön lisäksi.