Jos tuote aiheuttaa vaaraa

Tuotteiden pitää olla lainsäädännön vaatimusten mukaisia ja niin turvallisia kuin kyseiseltä tuoteryhmältä kohtuudella voidaan odottaa.

Esimerkiksi sähkölaite ei saa aiheuttaa sähköiskua, eikä alle 3-vuotiaille tarkoitetuista leluista saa irrota pieniä osia. Kuitenkin esim. veitsien on oltava teräviä, jotta niillä voitaisiin leikata, mutta toisaalta pehmoleluissa ei saa olla vastaavia vammoja aiheuttavia teriä.

Jos tuote aiheuttaa vaaraa eikä ole lain vaatimusten mukainen, Tukes voi ryhtyä toimenpiteisiin ja mm. vaatia, että tuotteen myynti lopetetaan.

Voit saada tietoa vaarallisiksi tai vaatimusten vastaisiksi todetuista tuotteista mm. näistä:

Mitä teen, jos tuote aiheuttaa vaaraa?

Jos huomaat, että tuote on vaarallinen, ota aina ensin yhteyttä yritykseen, jonka kanssa olet tehnyt kaupat. Ota yhteyttä yritykseen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet havainnut virheen tuotteessa. Neuvottele yrityksen kanssa mahdollisesta korjauksesta, vaihdosta toiseen tuotteeseen, hyvityksestä tai kaupan purusta.

Tee tuotteesta ilmoitus Tukesiin

(Ilmoituslomake Markkinavalvontarekisterissä). Voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Vaikka yritys olisikin antanut sinulle rahat takaisin, uuden tuotteen tai korjannut tuotteen, tee silti ilmoitus Tukesiin. Vaikka sinun tapauksessasi selvittiin toivottavasti säikähdyksellä, joku muu tuotetta käyttävä ei välttämättä ole yhtä onnekas. Ilmoituksen avulla Tukes voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jokainen yritys vastaa osaltaan siitä, että tuotteet ovat turvallisia.

Tukes ei voi määrätä vahingonkorvauksia tai hyvityksiä kuluttajalle. Tukes ei valvo kuluttajansuojalakia.

Jos sopua yrityksen kanssa ei synny

Jos et pääse yrityksen kanssa sopuun siitä, miten menetellään sinulle myydyn tuotteen suhteen, sinua voivat auttaa kuluttajaoikeusneuvojat tai Euroopan kuluttajakeskus. Ota yhteyttä kuluttajaoikeusneuvojiin tai Euroopan kuluttajakeskukseen, jos esim. yritys ei pysty korjaamaan tuotetta eikä halua purkaa kauppaa tai antaa virheetöntä tuotetta tilalle.

Kuluttajaoikeusneuvojat auttavat selvittämään asiaa Suomeen sijoittuneiden yritysten kanssa. Euroopan kuluttajakeskus puolestaan voi auttaa, jos olet ostanut tuotteen muuhun EU-maahan, Norjaan tai Islantiin sijoittautuneesta yrityksestä esim. verkkokaupan välityksellä.

Tukesilla ei ole toimivaltaa Suomen ulkopuolella sijaitsevia yrityksiä kohtaan. Tukes voi kuitenkin pyytää toisen valtion viranomaisia tutkimaan asiaa, jos yritys sijaitsee toisessa EU- tai ETA-valtiossa. 

Toimi näin, jos tuote aiheuttaa vaaraa

Turvallinen tuote
Lähtökohtana on, että kaikkien tuotteiden pitää olla lainsäädännön vaatimusten mukaisia ja niin turvallisia kuin kohtuudella voidaan odottaa.

Ilmoita vaarallisesta tuotteesta yritykselle
Jos huomaat, että tuote on vaarallinen, ota mahdollisimman pian yhteyttä yritykseen, jonka kanssa olet tehnyt kaupat. Neuvottele yrityksen kanssa mahdollisesta korjauksesta, vaihdosta toiseen tuotteeseen, hyvityksestä tai kaupan purkamisesta.

Tee tuotteesta ilmoitus Tukesiin
Ilmoituksen avulla Tukes voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ota tarvittaessa yhteyttä kuluttajaneuvontaan
Jos et ole päässyt myyjän kanssa sopuun virheellisen tuotteen korvaamisesta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Ulkomainen verkkokauppa
Jos olet ostanut virheellisen tuotteen toisesta EU-valtiosta, Norjasta tai Islannista, esim. verkkokaupan välityksellä, myyjän kanssa neuvotteluissa voi auttaa Euroopan kuluttajakeskus.

Esimerkki

Tuote aiheutti vahinkoa, mutta myyjä ei suostu korvauksiin

Maijan leijulautaan tuli lataustilanteessa ilmeisesti jokin häiriö, sillä leijulauta alkoi savuta ja leimahti. Onneksi Maija oli paikalla ja sai palon sammumaan melkein heti. Latauksessa olleen leijulaudan kanssa samassa tilassa oli säilytyksessä koko perheen talvivaatteet ja juhlavaatteita, mm. erittäin arvokas kansallispuku. Savun haju tarttui vaatteisiin, kansallispukuun ehti palaa iso reikä ja leijulauta meni käyttökelvottomaksi.

Maija ottaa yhteyttä leijulaudan myyjään ja yrittää sopia vahinkojen korvaamisesta, mutta myyjä kieltäytyy yhteistyöstä.

Maija kääntyy kuluttajaneuvojan puoleen ja pyrkii kuluttajaneuvojan kanssa saamaan myyjältä rahat takaisin käyttökelvottomasta leijulaudasta.

Koska viallinen tuote on aiheuttanut vahinkoja muille tavaroille kuin tuotteelle itselleen tai ihmisille, Maija harkitsee hakevansa korvauksia vahingonkorvauslainsäädännön, esimerkiksi tuotevastuulain (694/1990), nojalla. Tällöin Maijan on kuitenkin ajettava vahingonkorvauskannetta itsenäisesti käräjäoikeudessa. Maijalla ei ole oikeusturvavakuutusta, joten hän tarkistaa, voisiko hän olla oikeutettu oikeusapuun

Usein kysyttyä

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!

Your Europe -portaalin logo.