Etätarkastus ja konsernitarkastus

 

Etätarkastus

Tarkastus voidaan hoitaa laitosvierailun lisäksi videoneuvotteluna tai esim. Skype for Business -sovelluksella, jos Tukes katsoo, että tehdaskierros on mahdollista korvata kohteesta toimitettavilla valokuvilla, videolla tai muulla dokumentaatiolla.

Konsernitarkastus

Yritykselle, jolla on useampi laajamittaista vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos, voidaan tehdä konsernitarkastus. Ehtona on, että menettelyt laitosten välillä ovat yhtenäisiä. Tarkastuksella arvioidaan johtamisjärjestelmää.

Jos Tukes toteaa konsernitarkastuksessa, että menettelyt ovat lainmukaiset, voidaan laitoksille tehtävillä tarkastuksilla keskittyä järjestelmän toimintaan käytännössä. Näin säästetään kaikkien osapuolien resursseja ja lisätään vaikuttavuutta.

Toimi näin