Etätarkastus ja konsernitarkastus

 

Etätarkastus

Tarkastus voidaan hoitaa laitosvierailun lisäksi videoneuvotteluna tai esim. Skype for Business -sovelluksella, jos Tukes katsoo, että tehdaskierros on mahdollista korvata kohteesta toimitettavilla valokuvilla, videolla tai muulla dokumentaatiolla.

Konsernitarkastus

Yritykselle, jolla on useampi laajamittaista vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos, voidaan tehdä konsernitarkastus. Ehtona on, että menettelyt laitosten välillä ovat yhtenäisiä. Tarkastuksella arvioidaan johtamisjärjestelmää.


Jos Tukes toteaa konsernitarkastuksessa, että menettelyt ovat lainmukaiset, voidaan laitoksille tehtävillä tarkastuksilla keskittyä järjestelmän toimintaan käytännössä. Näin säästetään kaikkien osapuolien resursseja ja lisätään vaikuttavuutta.

Toimi näin

1. Sovi tarkastuksesta ajoissa viranomaisen kanssa.

Käyttöönottotarkastusta tulee pyytää Tukesilta hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Määräaikaistarkastuksen lähestyessä ottaa laitoksenne vastuutarkastaja yhteyttä sinuun.

2. Tukes lähettää tarkastuksen ohjelman noin kuukautta ennen sovittua tarkastusta.

3. Kerää tarkastusohjelman tarvittavat aineistot ja kutsu tarkastukseen avainhenkilöt.

Esim. käyttöönottotarkastukselle 

Säiliöt, putkistot ja laitteet:

 • Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
 • Asennusliikkeen vaatimuksenmukaisuusvakuutus (toimenpiteelle)
 • Piirustukset (punakynäversiot päivitetty)
 • PI-kaaviot
 • Sähkö- ja automaatiopiirustukset
 • Painelaitteen sijoitussuunnitelma
 • Painelaitteen määräaikaistarkastus
 • Painelaitekokonaisuuden arviointi
 • Säiliön perustuksen katselmus ja rakennusaikainen tarkastus
 • Rakennetarkastus
 • Upotustarkastus

Ex-tilat:

 • Ilmanvaihtomittaukset (etenkin jos sen perusteella tilaa ei ole luokiteltu)
 • Räjähdyssuojausasiakirja ja laiteluettelo
 • Tilojen turvallisen käytön varmistaminen

Sähköasennukset:

 • Ex-tilojen varmennustarkastuksen pöytäkirja
 • Maadoituksen ja potentiaalintasauksen mittauspöytäkirja

Muuta:

 • Palotarkastuspöytäkirja
 • Turva-automaation tarkastustodistus
 • Hälytys- ja sammutuslaitteistojen dokumentaatiot
 • Kunnossapitosuunnitelmat ja -ohjeet
 • Käyttöohjeet ja henkilökunnan koulutussuunnitelma
 • Käytönvalvojan hyväksyntä tehtävään
 • Sisäinen pelastussuunnitelma

4. Tarkastuspäivän aikataulu voidaan sopia joustavasti.

Asioita voidaan käsitellä joustavasti osallistujien aikataulujen mukaan. 

5. Kirjaa ylös tarkastuksella sovitut toimenpiteet.

Havaitut toimenpiteitä vaativat asiat näet myös tarkastuskertomuksesta. Se toimitetaan sinulle viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkastuksesta. Tukes laskuttaa tarkastuksista hinnaston mukaisesti.

6. Hoida avoimet toimenpiteet määräaikoihin mennessä kuntoon.

Lähetä selvitykset Tukesille, jos sitä on edellytetty.

7. Kehitä turvallisuusjohtamisjärjestelmää jatkuvasti.