Konfliktimineraalit

Niin sanottuja konfliktimineraaleja ovat:

 • tina (Sn)
 • tantaali (Ta)
 • volframi (W)
 • ja kulta (Au).

Mineraaleja on paljon Afrikan suurten järvien alueella, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa. Mineraalivaroihin alueilla liittyy suuria mahdollisuuksia, mutta mineraalit voivat olla myös vakava kiistan aihe. Ongelma on, että mineraaleista saatavia tuloja voidaan käyttää konfliktialueilla ruokkimaan väkivaltaista konfliktia tai sellaisen puhkeamista.  

Konfliktialueilla tuotettavia mineraaleja käytetään esimerkiksi teknologiateollisuuden tuotteissa. Euroopan unioni haluaa estää, etteivät konfliktialueilla toimivat aseistetut ryhmät saisi rahoitusta myymällä konfliktimineraaleja. Tavoitteena on rauhan, kehityksen ja vakauden tukeminen konfliktialueilla. Siksi tinan, tantaalin, volframin ja kullan EU-maahantuonti vaatii yrityksiltä uudenlaisia toimia vuoden 2021 alusta lähtien.

Jos yritys tuo tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa EU:n alueelle yli tiettyjen kilomäärien, yrityksen pitää

 • perustaa vankka hallintojärjestelmä. Yrityksen pitää tunnistaa mineraalien louhintaan, kuljetukseen, käsittelyyn, kaupankäyntiin, prosessointiin, sulattamiseen, jalostukseen ja sekoittamiseen, valmistukseen tai myyntiin liittyvät olosuhteet.  Yrityksen pitää laatia mineraaleja koskeva toimintapolitiikka ja viestiä siitä selkeästi tavarantoimittajille ja yleisesti.
 • yksilöidä ja arvioida tosiasialliset tai potentiaaliset riskit toimitusketjussa.
 • suunnitella ja panna täytäntöön strategia, joka vastaa riskeihin. Yrityksen pitää esimerkiksi luopua yhteistyöstä tavarantoimittajan kanssa, joka syyllistyy vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, esimerkiksi mineraalien kanssa työskentelevien lapsien kiduttamiseen.
 • teettää riippumattomalla kolmannella osapuolella tarkastus yrityksen toiminnasta, prosesseista ja järjestelmistä, jotka liittyvät konfliktialueilta tuotaviin mineraaleihin.
 • raportoida julkisesti yllä listatuista asioista. Tavoitteena on lisätä yleisön luottamusta yritysten toteuttamiin toimenpiteisiin.

https://www.youtube.com/watch?v=te9LO-b6f9k

Tiedot konfliktimineraalien kilomääristä, joiden ylittävää maahantuontia vaatimukset koskevat, löytyvät EU-asetuksen (EU) 2017/821 liitteestä yksi.

Konflikti- ja korkean riskin alueita ovat:

 • alueet, joissa on käynnissä aseellinen konflikti.
 • alueet, jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa.
 • toimintakyvyttömät valtiot. Maan hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan. Kansainvälistä oikeutta ei noudateta ja ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu.

Tukes valvoo konfliktimineraalien maahantuontiin liittyviä velvollisuuksia Suomessa.

Lisätietoa konfliktimineraalien maahantuonnin valvonnasta antavat Tukesin kaivosryhmän asiantuntijat Heikki Puhakka ja Terho Liikamaa. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at)tukes.fi.

Lainsäädäntö