Biokaasu

Jalostettuun biokaasuun, pääasiassa metaania sisältävä biokaasu, sovelletaan samaa lainsäädäntöä ja vaatimuksia kuin maakaasuun. Jalostettua biokaasua toimitetaan maakaasuputkiverkkoon, tankkausasemille tai käyttökohteisiin.

Jos biokaasun metaanipitoisuus on 80 % tai enemmän, varastoinnin luparajat ovat samat kuin maakaasulla.

Tukes käsittelee biokaasua maakaasuasetuksen mukaisesti seuraavissa tapauksissa:

  • biokaasuputkisto laitoksen ulkopuolelle, rajapintana on tavallisesti biokaasun jalostusyksikkö.
  • biokaasulaitokseen liittyvä julkinen biokaasun tankkausasema
  • biokaasun talteenotto kaatopaikalta. Kaatopaikoilla itse keräysputkisto ei kuulu maakaasusäännösten piiriin, vaan soveltaminen alkaa keräysputkiston jälkeisestä keräilytukista.