Maakaasuputkiston/-kohteen käytönvalvoja

Maakaasun käytönvalvojan tehtävä on valvoa maakaasutoimintaa ja huolehtia maakaasuputkistojen sekä -laitteiden turvallisesta

käytöstä.Yrityksen pitää nimetä käytönvalvoja seuraaville kohteille ennen käyttöönottoa:

  • maakaasun siirto- ja jakeluputkisto
  • maakaasun tankkausasema
  • maakaasuvarasto
  • maakaasun käyttöputkisto, johon liitettyjen käyttölaitteiden nimellinen polttoaineteho on yhteensä suurempi kuin 1,2 MW.

Yrityksen on ilmoitettava nimeämänsä käytönvalvojat Tukesiin.

Tarvittaessa yrityksen pitää nimetä käytönvalvojalle yksi tai useampi sijainen, ks. tarkemmin taulukko alla. Käytönvalvojan sijainen toimii käytönvalvojana, kun käytönvalvoja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä.


Tilanteet, joissa maakaasuputkistolle/-kohteelle vaaditaan käytönvalvoja ja sijainen:

Maakaasuputkisto/-kohde Maakaasuputkiston käytönvalvoja Maakaasuputkiston käytönvalvojan sijainen
Siirtoputkisto

Vaaditaan.

Vaaditaan.
Jakeluputkisto Vaaditaan. Vaaditaan.
Käyttöputkisto ≥ 6 MW Vaaditaan. Vaaditaan.
Käyttöputkisto > 1,2 MW, mutta < 6 MW Vaaditaan. tarvittaessa
Tankkausasema Vaaditaan. tarvittaessa
Maakaasuvarasto > 0,2 t mutta < 5 t Vaaditaan. tarvittaessa
Maakaasuvarasto ≥ 5 t Vaaditaan. Vaaditaan.

Uusi käytönvalvoja/sijainen on nimettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, kun edellinen on jättänyt tehtävänsä.


Käytönvalvojan pätevyysvaatimukset

Maakaasun siirtoputkiston käytönvalvojalla ja sijaisella on oltava:

  • hyväksytysti suoritettu Tukesin järjestämä maakaasun käytönvalvojan koe
  • vähintään teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu, tehtävään soveltuva tutkinto
  • vähintään kahden vuoden työkokemus maakaasun siirtoon perehdyttävissä tehtävissä.

Maakaasun jakelu- ja käyttöputkiston, tankkausaseman ja varaston käytönvalvojalla ja sijaisella on oltava

  • hyväksytysti suoritettu Tukesin järjestämä maakaasun käytönvalvojan koe
  • kohde huomioiden riittävä työkokemus maakaasun jakeluun, käyttöön, tankkausaseman toimintaan tai varastointiin perehdyttävissä tehtävissä.