Biosidivalmisteiden kansalliset hyväksymisen ehdot

Suomessa osalle biosidivalmisteista on asetettu kansallisia hyväksymisen ehtoja. Ehtojen tarkoituksena on edistää biosidivalmisteiden kestävää käyttöä ja varmistaa, että pohjoiset olosuhteet tulevat huomioiduksi biosidivalmisteiden lupapäätöksissä.

Kansallisia hyväksymisen ehtoja on asetettu esimerkiksi

  • veneiden antifouling-valmisteille