Toimijat ja velvoitteet

Vastuusi ja velvollisuutesi riippuvat siitä, mikä on roolisi toimitusketjussa. Alla olevat toimijoiden kuvaukset auttavat sinua tunnistamaan roolisi. 

Huomaa, että sinulla saattaa olla enemmän kuin yksi rooli.

  • Olet valmistaja, jos valmistat ainetta EU:ssa.
  • Olet maahantuoja, jos tuot ainetta tai seosta EU:hun.
  • Olet esineen tuottaja, jos valmistat tai kokoat esineen EU:ssa.
  • Olet esineen maahantuoja, jos tuot esineen EU:hun.
  • Olet jatkokäyttäjä, jos käytät ainetta sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassasi, esim. maalin valmistaja ja maalari ovat jatkokäyttäjiä. Olet myös jatkokäyttäjä, jos tuot EU:n ulkopuolelle vietyä, toimitusketjussasi rekisteröityä ainetta sellaisenaan tai seoksessa takaisin EU:hun, eli toimit jälleentuojana. Olet jatkokäyttäjä myös silloin, kun EU:n ulkopuolinen valmistaja on nimennyt maahantuojan velvoitteista huolehtivan ainoan edustajan EU:n alueelle. Uudelleenpakkaaja, joka siirtää aineita tai seoksia yhdestä pakkauksesta toiseen, on jatkokäyttäjä.
  • Olet jakelija, jos ainoastaan varastoit ja myy aineita tai seoksia.  Myös uudelleennimeäjät ja -etiketöijät ovat jakelijoita.

Aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta.

Seoksella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.

Esineellä tarkoitetaan tuotetta, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus.

REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet rooleittain

REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet taulukkomuodossa

Velvoitteet Valmistaja Maahantuoja Esineen tuottaja tai maahantuoja Jatkokäyttäjä Jakelija
CLP: Aineiden ja seosten luokitus

Toimijan velvoite.

Toimijan velvoite. Toimijan velvoite.
(aineet, räjähtävät esineet)
Toimijan velvoite. -
CLP: Merkinnät ja pakkaaminen Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite.
(räjähtävät esineet)
Toimijan velvoite. Toimijan velvoite.
CLP: Aineen luokitus­ilmoitus Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. - - -
CLP: Ilmoitus myrkytystieto­keskukselle seoksesta - Toimijan velvoite. - Toimijan velvoite. -
REACH: Rekisteröinti aineelle Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite.
(tarkoituksella vapautuvat aineet)
- -
REACH: Luvan hakeminen aineen käytölle Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite.
(tuottajat)
Toimijan velvoite. -
REACH: Ilmoitus luvanvaraisen aineen käytöstä - - Toimijan velvoite.
(tuottajat)
Toimijan velvoite. -
REACH: Kieltojen ja rajoitusten noudattaminen Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite.
REACH: Käyttö­turvallisuus­tiedotteen laatiminen Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. - Toimijan velvoite. -
REACH: Käyttö­turvallisuus­tiedotteen toimittaminen Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. - Toimijan velvoite. Toimijan velvoite.
REACH: Jatkokäyttäjän kemikaali­turvallisuus­raportti ja ilmoitus raportin laatimisesta tai vapautuksesta - - Toimijan velvoite.
(tuottajat)
Toimijan velvoite. -
REACH: Ilmoitus ECHAlle esineen SVHC-aineesta - - Toimijan velvoite. - -
REACH: Tiedottaminen asiakkaalle esineen SVHC-aineesta - - - - Toimijan velvoite.
WFD (EU:n jätedirektiivi): SCIP-ilmoitus SVHC-ainetta sisältävästä esineestä - - - - Toimijan velvoite.
(esineiden toimittajat)
Tietojen säilytys 10 vuotta Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite. Toimijan velvoite.

Toimijan velvoite. : toimijan velvoite

-: ei velvoitetta

Usein kysyttyä