Toimijat ja CLP-asetuksen velvoitteet

Jos olet aineen tai seoksen valmistaja tai maahantuoja, sinun pitää luokitella, merkitä ja pakata kemikaalit ennen kuin myyt tai maahantuot kemikaaleja EU:hun.

Vastuusi ja velvollisuutesi riippuvat siitä, mikä on roolisi toimitusketjussa. Selvitä roolisi, jotta saat selville velvollisuutesi. Huomaa, että sinulla saattaa olla enemmän kuin yksi CLP-asetuksen mukainen rooli.

CLP-asetuksen mukaiset roolit:

  • Olet valmistaja, jos valmistat ainetta EU:ssa.
  • Olet maahantuoja, jos tuot ainetta tai seosta EU:hun.
  • Olet esineen tuottaja, jos valmistat tai kokoat esineen EU:ssa.
  • Olet jatkokäyttäjä, jos käytät ainetta sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassasi, esim. maalin valmistaja ja maalari ovat jatkokäyttäjiä. Olet myös jatkokäyttäjä, jos tuot EU:n ulkopuolelle vietyä, toimitusketjussasi rekisteröityä ainetta sellaisenaan tai seoksessa takaisin EU:hun, eli toimit jälleentuojana. Uudelleenpakkaaja, joka siirtää aineita tai seoksia yhdestä pakkauksesta toiseen, on jatkokäyttäjä.
  • Olet jakelija, jos ainoastaan varastoit ja myyt aineita tai seoksia. Uudelleennimeäjät ja -etiketöijät ovat jakelijoita.

Eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Velvoitteet Valmistaja Maahantuoja

Esineen
tuottaja

Jatkokäyttäjä Jakelija
Aineiden ja seosten luokitus x x

x
(aineet, räjähtävät esineet)

x  
Merkinnät ja pakkaaminen x x

x
(räjähtävät esineet)

x x
Luokitusilmoitus x x      
Ilmoitus myrkytystietokeskukselle   x   x  
Tietojen säilytys 10 vuotta x x x x x

 

Aineiden ja seosten luokitus
Jos valmistat tai maahantuot EU:hun aineita tai seoksia tai räjähtäviä tai pyroteknisiä esineitä, sinun on luokiteltava ne ennen niiden saattamista markkinoille. Sinun pitää luokitella myös Euroopan kemikaalivirastoon rekisteröitävät ja ilmoitettavat aineet, myös aine esineessä.    

Merkinnät ja pakkaaminen
Sinun on varmistettava, että vaaralliseksi luokitellut aineet ja seokset on merkitty ja pakattu säännösten mukaisesti ennen niiden markkinoille saattamista. Tämä koskee myös räjähtäviä ja pyroteknisiä esineitä. Sinun on myös varmistettava, aiheuttaako seoksen sisältämä vaaralliseksi luokiteltu aine merkintävaatimuksia seokselle, joka ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

Luokitusilmoitus   
Jos saatat markkinoille valmistamiasi vaaralliseksi luokiteltuja aineita tai maahantuot EU:n ulkopuolelta vaaralliseksi luokiteltuja aineita tai seoksia, sinun pitää ilmoittaa aineen luokitus- ja merkintätiedot Euroopan kemikaalivirastolle. Lisäksi sinun pitää ilmoittaa luokitus- ja merkintätiedot rekisteröitävistä aineista, myös luokittelemattomista aineista sekä esineistä vapautuvista aineista.

Ilmoitus myrkytystietokeskukselle
Jos valmistat tai maahantuot EU:hun terveydelle vaaralliseksi luokiteltua tai fysikaalisen vaaran aiheuttavaa seosta, sinun pitää tehdä ilmoitus myrkytystietokeskukselle EU-maassa, jossa seos asetetaan markkinoille.

Tietojen säilytys
Sinun on säilytettävä kaikki luokitusta ja merkintöjä varten käyttämäsi tiedot vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun olet viimeksi toimittanut ko. ainetta tai seosta.

Usein kysyttyä