Kemikaalien vähittäismyynti

Kun myyt kemikaalia, huomioi, että kemikaalien vähittäismyynnille on asetettu erityismääräyksiä.

Mitään kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä aiotaan hankkia päihtymistarkoitukseen tai muutoin käyttää väärin siten, että käytöstä voi aiheutua erityistä vaaraa terveydelle. Älä luovuta kemikaalia, jos epäilet esimerkiksi, että ilokaasua tai liimoja ostetaan päihteeksi tai että kotitalouskemikaalia ostetaan omatekoisten räjähteiden valmistukseen.

Myrkyllisten kemikaalien vähittäismyyntiin liittyy vielä erityisiä määräyksiä, jotka koskevat

  • säilyttämistä myyntiä varten
  • luovuttamisen edellytyksiä
  • luovuttamista apteekista.

Myrkyllisellä kemikaalilla tarkoitetaan välittömästi myrkylliseksi, kategoriaan 1-3 luokiteltua kemikaalia. Pääkallomerkki ja vaaralausekkeet myrkyllisyydestä auttavat tunnistamaan myrkyllisen kemikaalin.
 
Muista nämä, kun myyt myrkyllistä kemikaalia

  • Myrkyllinen kemikaali pitää vähittäismyymälässä tai sen varastossa säilyttää lukitussa tilassa. Velvoite koskee metanolipitoista polttoainetta. Muita polttoaineita ei tarvitse säilyttää lukitussa tilassa.
  • Myrkyllistä kemikaalia saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Poikkeuksena on polttoaine, jota saa luovuttaa iästä riippumatta. Metanolipitoista polttoainetta saa kuitenkin luovuttaa alle 18-vuotiaalle henkilölle vain, jos henkilöllä on holhoojan kirjallinen suostumus.
  • Kun apteekki luovuttaa myrkyllistä kemikaalia, pitää vastaanottajan ilmoittaa erillisellä lomakkeella henkilötietonsa ja osoitteensa, kemikaalin nimi ja määrä sekä kemikaalin käyttötarkoitus. Kemikaalin vastaanottajan pitää todistaa henkilöllisyytensä ja päivätä ja allekirjoittaa lomake. Apteekin pitää säilyttää lomake viisi vuotta.