Kosmetiikan markkinointiväittämät

Kosmetiikan markkinoinnissa käytettävien väittämien pitää olla totuudenmukaisia. Markkinointiväittämissä tuotteisiin ei saa yhdistää sellaisia ominaisuuksia tai vaikutuksia, joita niillä ei oikeasti ole ja esitetyt vaikutukset on myös pystyttävä todistamaan.

Tuotteesta annetun tiedon pitää olla:

 • hyödyllistä
 • ymmärrettävää
 • luotettavaa.

Kuluttajien ja ammattilaisten pitää annettujen tietojen avulla pystyä tekemään perusteltuja valintoja, kun he harkitsevat tuotteen hankintaa.


Niin sanotun väittämäasetuksen tavoitteena on

 • taata kuluttajille suoja kosmetiikan harhaanjohtavia markkinointiväittämiä vastaan
 • parantaa kuluttajien suojaa ja toimijoiden tasapuolista asemaa
 • edistää reilua kaupankäyntiä.

Markkinointiväittämiä laadittaessa pitää huomioida, että kaikkien väittämäasetuksessa esitettyjen kriteerien on täytyttävä (Väittämäasetus, eli Euroopan komission asetus (EU) N:o 655/2013, kosmeettisista valmisteista esitettävien väittämien perustelemista koskevien yhteisten kriteerien vahvistamisesta).
 
Väittämäasetuksen kriteerien lisäksi on laadittu komission soveltamisohjeet (Technical document on cosmetic claims), joita voidaan käyttää apuna, kun arvioidaan väittämäasetuksen kriteerien noudattamista.

Markkinointiväittämien kriteerit

Kosmetiikan markkinoinnissa EU-/ETA-alueella pitää noudattaa seuraavia 6 väittämiä koskevaa kriteeriä:

 • lainmukaisuus
 • totuudenmukaisuus
 • näyttöön perustuva tuki
 • rehellisyys
 • oikeudenmukaisuus
 • perusteltujen päätösten tekeminen.

Vastuuhenkilö ja jakelija vastaavat, että valmisteesta esitetyt markkinointiväittämät täyttävät niitä koskevat kriteerit.  
Markkinointiväittämät ovat erottamaton osa kosmeettista valmistetta ja niiden pitää sisältää tietoja, joiden perusteella keskivertokäyttäjä voi tehdä perustellun valinnan. Markkinointiväittämien pitää olla helposti ymmärrettäviä niin kuluttajille kuin ammattilaisillekin tarkoitetuissa valmisteissa.

Lainmukaisuus

Väittämä: Kosmeettista ihovoidetta X voidaan käyttää psoriasiksen tai ihottuman hoitoon.

Kosmeettisen valmisteen tarkoitus on hoitaa, puhdistaa, pitää hyvässä kunnossa, poistaa hajuja, muuttaa ulkonäköä tai suojata ihmiskehon ulkoisia osia sekä suuontelon ja hampaiden limakalvoja. Tähän perustuen ns. lääkkeelliset väittämät, joilla luvataan valmisteen parantavan sairauksia tai sen oireita, eivät ole sallittuja.

Väittämä: Kosmeettinen valmiste X on viranomaisen hyväksymä.

EU-/ETA-alueella myytävillä kosmeettisilla valmisteilla ei ole ennakkohyväksyntää. Näin ollen väittämät, joissa valmisteen esitetään olevan viranomaisen hyväksymiä, eivät ole sallittuja.

Väittämä: Ihovoide X ei sisällä hydrokinonia

EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteen III mukaan hydrokinonin käyttö on sallittu ainoastaan tekokynsissä. Ihovoide ei saa sisältää hydrokinonia. Kosmeettisen valmisteen markkinoinnissa ei saa käyttää sellaisia markkinointiväittämiä, jotka perustuvat oikeudelliseen vähimmäisvaatimusten mukaisuuteen. Tässä tapauksessa ihovoide ei lainsäädännön mukaan saa sisältää hydrokinonia, joten tällaista markkinointiväittämää ei hyväksytä.

Totuudenmukaisuus

Väittämä: Valmiste X sisältää hunajaa.

Jos tuotteen väitetään sisältävän hunajaa, pitää sen sisältää hunajaa eikä hunaja-aromia. Väittämä ei saa antaa valmisteesta virheellistä tai asiaankuulumatonta tietoa.


Väittämä: Valmisteen X käyttö sopii myös allergisille

Markkinointiväittämän pitää olla totuudenmukainen, eikä sillä saa antaa harhaanjohtavaa tietoa tuotteen turvallisuudesta. Jos valmiste sisältää yleisesti tunnettuja allergisoivia ainesosia, valmistetta ei voi markkinoida allergisille soveltuvana tuotteena.

Näyttöön perustuva tuki

Väittämä: Ihovoide X vähentää ihon pieniä juonteita jo 14 päivän käytön jälkeen saaden ihon näyttämään heleämmältä ja nuoremmalta.

Kosmeettisesta valmisteesta esitetyt väittämät pitää pystyä tarvittaessa todistamaan. Jos näyttönä käytetään tutkimuksia, niiden on oltava hyödyn kannalta merkityksellisiä ja niissä on käytettävä hyvin sovellettavia menetelmiä. Menetelmien pitää olla valideja, luotettavia ja toistettavissa olevia. Myös eettiset näkökohdat pitää huomioida.

Rehellisyys

Väittämä: Miljoona henkilöä suosittelee tuotteen X hankkimista

Väittämän kaltaista ilmaisua ei hyväksytä, jos väittämä perustuu tietoon miljoonasta myydystä kappaleesta.

Oikeudenmukaisuus

Väittämä: Toisin kuin valmiste X, tämä valmiste ei sisällä ainesosaa Y, jonka tiedetään olevan ärsyttävä.

Kosmeettisista valmisteista esitettävien väittämien tulee olla puolueettomia, eikä niillä saa vähätellä kilpailevia valmisteita eikä sellaisia ainesosia, joiden käyttö on laillista.

Väittämä: Antiperspirantti X on tehokkaampi kuin deodorantti Y

Väittämän kaltainen vertailu ei ole sallittua, sillä kyseessä on kaksi eri vaikutusmekanismia. Tällainen väittämä voi johtaa kuluttajia harhaan ja aiheuttaa sekaannusta kilpailevien valmisteiden kanssa.

Perusteltujen päätösten tekeminen

Väittämä: Tuote X on hajusteeton

Väittämää voidaan käyttää, mikäli sillä halutaan viestiä esimerkiksi hajusteille allergisille kuluttajille, että tuote on heille soveltuva. Tämä myös edellyttää, ettei tuote sisällä hajusteita.

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA