Vertaileva arviointi

Vertailevan arvioinnin tarkoituksena on selvittää, onko korvattavaa tehoainetta sisältävälle valmisteelle meillä Suomessa hyväksyttynä vähemmän haitallisia vaihtoehtoisia valmisteita tai muita torjuntakeinoja.

Kun haet lupaa korvattavaa tehoainetta sisältävälle valmisteelle, sinun on toimitettava vertaileva arviointi valmisteesta. Tee yhteenveto tekemästäsi vertailevasta arvioinnista valmisteen rekisteröintiraporttiluonnoksen A-osan kohtaan 4, eli dRR Part A kohta 4: ”Conclusion of the national comparative assessment, Art. 50 of Regulation (EC) No 1107/2009”.

Tukes tarkistaa ja tarvittaessa korjaa tekemääsi vertailevaa arviointia.
Huomioi, että vertaileva arviointi on aina jäsenmaakohtainen, sillä viljelymenetelmät ja -olosuhteet sekä hyväksyttyjen valmisteiden valikoima vaihtelevat maittain.

Ohjeet: