Tukesin johtoryhmä

Puheenjohtaja

Kimmo Peltonen, pääjohtaja

Pääjohtaja vastaa Tukesin strategisesta johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Johtoryhmän jäsenet

Tuiri Kerttula, johtaja, Tuotteet

Annika Kutilainen, johtaja, Tieto ja kehitys

Kirsi Levä, johtaja, Teollisuus

Tiina Putkonen, johtaja, Kemikaalit

Minna Päivinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Risto Suominen, johtaja, FINAS-akkreditointi

Anu von Lode, viestintäjohtaja

Johtoryhmän sihteeri

Tiina Blomqvist, suunnittelija