Tukesin historia

Tukes on edistänyt suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja luotettavuutta vuodesta 1995 lähtien, tosin aluksi eri nimellä.

Vuonna 1995 syntyi Turvatekniikan keskus eli Tukes, kun Teknillinen tarkastuskeskus ja Sähkötarkastuskeskus yhdistyivät. Kuluttajaturvallisuuden valvontatehtävät siirtyivät Kuluttajavirastosta Turvatekniikan keskukseen vuonna 2010. Osa Tukesin toiminnoista sijoitettiin Tampereelle.

Vuotta myöhemmin eli vuonna 2011 Tukes sai hoitaakseen myös kemikaalien tuotevalvontatehtävät, ja viraston nimeksi tuli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Samalla tukeslaisten määrä kasvoi noin 70:llä uudella asiantuntijalla, jotka siirtyivät virastoon Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta (nykyinen Ruokavirasto), Suomen ympäristökeskus SYKEstä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Samana vuonna 2011 Tukesista tuli myös kaivoslain mukainen kaivosviranomainen.

Vuoden 2011 jälkeen Tukes on saanut mm. seuraavia uusia tehtäviä:

  • kemikaalien markkinavalvonta 2013
  • Suomen kansallinen akkreditointielin FINAS osaksi Tukesia 2015
  • kuluttajapalvelujen turvallisuusvalvonta 2016
  • Fipoint-yhteyspiste (markkinavalvonnan yhteyspiste, tuoteyhteyspiste) 2021.

Tekniseen turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvillä tarkastus- ja valvontatehtävillä on kuitenkin huomattavasti pidempi historia. Esimerkiksi kullan viranomaisvalvonta juontuu 1500-luvulta ja paineastioiden turvallisuuden sääntely 1800-luvun lopulta.