Biosidivalmisteen markkinoilta poistamisen siirtymäajat

Aiemmin markkinoilla ollut biosidivalmiste pitää poistaa markkinoilta, jos

  • valmisteelle ei haeta muuttuvien säädösten mukaista lupaa tai luvan uusimista tai
  • valmisteen luvan ehdot muuttuvat tai
  • valmiste poistuu markkinoilta muista syistä johtuen.

Tukes peruuttaa tarvittaessa valmisteiden luvat ja antaa päätöksessään siirtymäajat valmisteiden markkinoilta poistamiselle.

Valmisteiden markkinoilta poistamista koskevia siirtymäaikoja

Tilanne Siirtymäaika
Valmisteen lupa umpeutuu eikä luvan uusimista ole haettu Yritys saa markkinoida valmistetta enintään 180 vuorokautta ja käyttäjä saa käyttää valmistetta enintään 360 vuorokautta päätöksestä (EU N:o 492/2014 art 6 ja 528/2012 art 52)
Valmisteen sisältämää tehoainetta ei hyväksytä Yritys saa markkinoida valmistetta enintään 12 kuukautta ja käyttäjä saa käyttää valmistetta enintään 18 kuukautta tehoaineen hyväksymättä jättämispäätöksestä (EU N:o 528/2012 art 89 (2b))
Valmisteelle ei ole haettu biosidiasetuksen mukaista lupaa tehoaineen hyväksymispäivään mennessä Yritys saa markkinoida valmistetta enintään 180 vuorokautta ja käyttäjä saa käyttää valmistetta enintään 365 vuorokautta tehoaineen hyväksymispäivästä (EU N:o 528/2012 art 89(3))
Valmisteelle ei myönnetä asetuksen mukaista lupaa ja sen vanha kemikaalilain mukainen lupa perutaan Yritys saa markkinoida valmistetta enintään 180 vuorokautta ja käyttäjä saa käyttää valmistetta enintään 365 vuorokautta vanhan kemikaalilain mukaisen luvan perumispäivästä (EU N:o 528/2012 art 89 (4))
Hakija vetää hakemuksensa pois kesken biosidiasetuksen mukaisen lupakäsittelyn Siirtymäajat 180 vuorokautta markkinointiin ja 365 vuorokautta käyttöön lasketaan tehoaineen hyväksymispäivästä lähtien eli käytännössä siirtymäaika voi myös olla jo mennyt umpeen
Valmiste on jo hyväksytty asetuksen mukaisesti, mutta viranomainen peruuttaa luvan, muuttaa sitä tai päättää olla uusimatta sitä Yritys saa markkinoida valmistetta enintään 180 vuorokautta ja käyttäjä saa käyttää valmistetta enintään 360 vuorokautta päätöksestä (EU N:o 528/2012 art 52)
Valmisteen sisältämän tehoaineen luokitus muuttuu ja muutos vaikuttaa myös valmisteen luokitukseen CLP-asetuksen muuttamisesta tehdyssä asetuksessa (ATP) on annettu siirtymäaika, jota pitää noudattaa