Korujen ja kellojen kemikaalit

Korut ja asusteet eivät saa sisältää tai niistä ei saa liueta liian suuria pitoisuuksia vaarallisia kemikaaleja. Koruja ja asusteita ovat esimerkiksi

 • lävistyskorut
 • sormukset
 • kaula- ja ranneketjut
 • korvakorut
 • hiussoljet
 • rannekellojen metalliosat.

Kellojen ja korujen valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on varmistettava, etteivät kellot ja korut sisällä tai että niistä ei vapaudu kiellettyjä tai rajoitettuja aineita yli sallittujen pitoisuuksien.

Kemikaaleja, joiden pitoisuuksille ja vapautumiselle on rajoituksia:

 • nikkeli
 • kadmium
 • lyijy
 • kromi(VI).

Kemikaalit ovat rajoitettuja, koska

 • nikkeli voi laukaista kosketusallergian.
 • lyijy- ja lyijy-yhdisteet ovat myrkyllisiä.
 • kadmium saattaa aiheuttaa syöpää.
 • lyijy ja kadmium ovat myös haitallisia ympäristölle.

Tukes valvoo korujen ja kellojen sisältämiä kemikaaleja.

Nikkeli koruissa

Nikkeli on yleinen kosketusallergian aiheuttaja. Nikkeliallergia ei parane. Siksi koruista vapautuvaa nikkeliä ei saa liueta viikon aikana neliösentin alueelle ihoa yli 0,5 mikrogrammaa. Nikkeliä siis saa käyttää korujen valmistuksessa, mutta sitä ei saa liueta valmiista koruista.

Nikkelin liukenemisen raja-arvo on alhaisempi ensiasennuskoruille kuin muille ihon kanssa kosketuksissa oleville esineille ja koruille. Ensiasennuskoruista ei saa liueta nikkeliä neliösentin alueelle ihoa yli 0,2 mikrogrammaa viikko. Ensiasennuskoruilla tarkoitetaan koruja, joita käytetään lävistyksissä lävistyksen aiheuttaman haavauman umpeutumisen aikana. 

Nikkelistä koruissa ja ihon kanssa kosketuksiin joutuvissa esineissä löytyy lisätietoa kemikaalineuvontapalvelun nikkeli-, kadmium- ja lyijyrajoitukset koruissa -esitteestä.

Kadmium koruissa

Kadmium on syöpää aiheuttava raskasmetalli. Kadmium kerääntyy elimistöön ja sen puoliintumisaika on hyvin pitkä, joten ihmisen ikääntyessä kadmiumin määrä saattaa elimistössä kasvaa.

Kadmiumia saattaa päätyä koruihin esimerkiksi raaka-aineiden epäpuhtauksien, kierrätysmateriaalien tai juotteiden myötä.

Korujen kadmiumpitoisuuden pitää olla alle 0,01 painoprosenttia.

Kadmiumrajoitus koskee kaikkia koruja ja niiden osia, riippumatta korujen materiaaleista. Rajoitus koskee myös kovajuotteita, joita käytetään yli 450 asteen lämpötilassa. Tarkempia tietoja rajoitteesta esitteessä nikkeli-, kadmium- ja lyijyrajoitukset koruissa.

Kadmium kiellettiin koruissa 2011. Vähittäiskauppiailla voi olla vielä myynnissä sellaisia koruja, jotka ovat tulleet myyntiin ennen rajoitusta.  Korujen myyjien pitää pystyä esittämään dokumentit korun hankintapäivästä, jos valvontaviranomainen (Tukes) sellaista pyytää.

Kadmiumin rajoitukset eivät koske ns. antiikkikoruja, jotka ovat tulleet myyntiin ennen 10.12.1961.

Lyijy koruissa

Lyijy ja lyijy-yhdisteet ovat myrkyllisiä ja niitä rajoitetaan terveydellisistä ja ympäristönsuojelullisista syistä.

Lyijyä voi päätyä koruihin esimerkiksi tarkoituksella lisättynä metallisena lyijynä, raaka-aineen epäpuhtautena, kierrätysmateriaaleista tai metalliseosten lisäaineena.

Korujen lyijypitoisuuden pitää olla alle 0,05 painoprosenttia.

Lyijyrajoitus koskee kaikkia koruja, niiden valmistusmateriaaleja ja yksittäisiä rakenneosia. Lyijyä koskevasta rajoituksesta on poikkeuksia, tarkempia tietoja rajoituksesta nikkeli-, kadmium- ja lyijyrajoitukset koruissa -esitteestä.

Lyijy kiellettiin koruissa 2011. Vähittäiskauppiailla voi olla vielä myynnissä sellaisia koruja, jotka ovat tulleet myyntiin ennen rajoitusta.  Korujen myyjien pitää pystyä esittämään dokumentit korun hankintapäivästä, jos valvontaviranomainen (Tukes) pyytää.

Lyijyrajoitukset eivät koske ns. antiikkikoruja, jotka ovat tulleet myyntiin ennen 10.12.1961.

Kromi (VI) koruissa

Kromi(VI)-yhdisteet voivat aiheuttaa allergiaa jo pieninä pitoisuuksina.

Kromi (VI)-yhdisteiden pitoisuuksia nahkatuotteissa tai nahkaosia sisältävissä tuotteissa rajoitettiin EU:ssa 2015. Siitä lähtien tuotteet eivät ole saaneet sisältää kromi(VI)-yhdisteitä yli 3 mg/kg, eli 0,0003 painoprosenttia.

Tarkempia tietoja rajoituksesta linkistä Kromiyhdisteitä rajoitetaan nahkatuotteissa

Korujen ja kellojen myynnissä huomioitavaa

Jakelija, valmistaja ja maahantuoja ovat vastuussa siitä, että tuote ei sisällä vaarallisia kemikaaleja

Kun hankit koruja ja kelloja myyntiin, selvitä sen sisältämät raaka-aineet ja kemikaalit

Asiakkaalla on oikeus kysyä myyjältä, sisältääkö tuote tiettyjä erityistä huolta aiheuttavia aineita

Myyjän pitää vastata asiakkaan tiedusteluun 45 päivässä