Korujen ja kellojen kemikaalit

Helmikorvakoru ja ketjuja pöydällä.

Korut ja asusteet eivät saa sisältää tai niistä ei saa liueta liian suuria pitoisuuksia vaarallisia kemikaaleja. Koruja ja asusteita ovat esimerkiksi

 • lävistyskorut
 • sormukset
 • kaula- ja ranneketjut
 • korvakorut
 • hiussoljet
 • rannekellojen metalliosat.

Kellojen ja korujen valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on varmistettava, etteivät kellot ja korut sisällä tai että niistä ei vapaudu kiellettyjä tai rajoitettuja aineita yli sallittujen pitoisuuksien.

Kemikaaleja, joiden pitoisuuksille ja vapautumiselle on rajoituksia:

 • nikkeli
 • kadmium
 • lyijy
 • kromi(VI).

Tukes valvoo korujen ja kellojen sisältämiä kemikaaleja. Vastuu rajoitusten noudattamisesta kuuluu tuotteiden markkinoille saattajille, valmistajille, maahantuojille ja kaikille niille, jotka ovat osana toimitusketjua, myös vähittäismyyntiä harjoittaville liikkeille.

Nikkeli koruissa

Nikkeli on yleinen kosketusallergian aiheuttaja. Nikkeliallergia ei parane. Siksi koruista vapautuvan nikkelin määrälle on asetettu vaatimuksia. Nikkeliä siis saa käyttää korujen valmistuksessa, mutta sitä ei saa liueta valmiista koruista.

Koruista, jotka on tarkoitettu lävistettyihin korviin ja muihin lävistettyihin ihmiskehon osiin, vapautuvan nikkelin määrän tulee olla alle 0,2 µg/cm2/viikko. 

Ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitettujen esineiden ihokosketukseen tulevista osista vapautuvan nikkelin määrä ei saa olla yli 0,5 µg/cm2/viikko. Rajoitus koskee myös esineitä, joissa on nikkelitön pinnoite. Vapautuvan nikkelin määrä ei saa ylittää raja-arvoa esineen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden, käyttöajan aikana. Rajoitus koskee mm. korvakoruja, kaulakoruja, rannekoruja, ketjuja, nilkkakoruja, sormuksia, niittinappeja, solkia, niittejä, vetoketjuja, vaatteiden metallisia merkkejä, täytekyniä, silmälasien kehyksiä ja matkapuhelimia.

Pitkäaikaisella kosketuksella tarkoitetaan kontaktia ihon kanssa

 • vähintään 10 minuuttia kolmesti tai useammin kahdessa viikossa tai
 • vähintään 30 minuuttia kerran tai useammin kahdessa viikossa.

Testausmenetelminä on käytettävä Euroopan standardisointikomitean (CEN) antamia standardeja, joihin viitataan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Testien tekemiseen löytyy testauslaboratorioita esim. FINASin sivuilta.

Vetoketju ja neppari vaatteessa.

Kadmium koruissa

Kadmium on syöpää aiheuttava raskasmetalli. Kadmium kerääntyy elimistöön ja sen puoliintumisaika on hyvin pitkä, joten ihmisen ikääntyessä kadmiumin määrä saattaa elimistössä kasvaa.

Kadmiumia saattaa päätyä koruihin esimerkiksi raaka-aineiden epäpuhtauksien, kierrätysmateriaalien tai juotteiden myötä.

Korujen ja niiden metallisten osien, asusteiden metalliosien ja muovimateriaalin kadmiumpitoisuuden pitää olla alle 0,01 paino-%. Rajoitus koskee mm. rannerenkaita, ranneketjuja, kaulakoruja, sormuksia, lävistyskoruja, rannekelloja, rannekoruja, rintaneuloja, pukukoruja, hiuskoristeita ja kalvosinnappeja sekä metallihelmiä ja muita korunvalmistuksen metalliosia.

Rajoitus koskee myös kovajuotteita, joita käytetään yli 450 asteen lämpötilassa.

Kadmium kiellettiin koruissa 2011. Vähittäiskauppiailla voi olla vielä myynnissä sellaisia koruja, jotka ovat tulleet myyntiin ennen rajoitusta.  Korujen myyjien pitää pystyä esittämään dokumentit korun hankintapäivästä, jos valvontaviranomainen (Tukes) sellaista pyytää.

Kadmiumin rajoitukset eivät koske ns. antiikkikoruja, jotka ovat tulleet myyntiin ennen 10.12.1961.

Pääkallon muotoisia rihkamakoruja pöydällä.

Lyijy koruissa

Lyijy ja lyijy-yhdisteet ovat myrkyllisiä ja niitä rajoitetaan terveydellisistä ja ympäristönsuojelullisista syistä.

Lyijyä voi päätyä koruihin esimerkiksi tarkoituksella lisättynä metallisena lyijynä, raaka-aineen epäpuhtautena, kierrätysmateriaaleista tai metalliseosten lisäaineena.

Korujen lyijypitoisuuden pitää olla alle 0,05 painoprosenttia.

Lyijyrajoitus koskee kaikkia koruja, niiden valmistusmateriaaleja ja yksittäisiä rakenneosia, mm. rannerenkaita, kaulanauhoja, sormuksia, lävistyskoruja, jäljitelmäkoruja, hiuskoristeita, rannekelloja, rannekoruja, rintaneuloja ja kalvosinnappeja.

Rajoitus ei koske seuraavia:

 • korut, jotka on saatettu (tuotu, myyty tai luovutettu vastikkeetta) markkinoille ensimmäisen kerran ennen 9.10.2013. Korujen myyjien pitää pystyä esittämään dokumentit korun hankintapäivästä, jos valvontaviranomainen (Tukes) pyytää.
 • antiikkikorut, antiikkikorut, jotka on valmistettu ennen 10.12.1961
 • kristallilasi
 • ranne- ja taskukellojen sisällä olevat osat
 • jalokivet ja korukivet, ellei niitä ole käsitelty lyijyllä tai lyijy-yhdisteillä
 • koruissa oleva emali.

Kromi (VI) koruissa

Kromi(VI)-yhdisteet voivat aiheuttaa allergiaa jo pieninä pitoisuuksina.

Kromi (VI)-yhdisteiden pitoisuuksia nahkatuotteissa tai nahkaosia sisältävissä tuotteissa rajoitettiin EU:ssa 2015. Siitä lähtien tuotteet eivät ole saaneet sisältää kromi(VI)-yhdisteitä yli 3 mg/kg, eli 0,0003 painoprosenttia.

Tarkempia tietoja rajoituksesta linkistä Kromiyhdisteitä rajoitetaan nahkatuotteissa

Korujen ja kellojen myynnissä huomioitavaa

Jakelija, valmistaja ja maahantuoja ovat vastuussa siitä, että tuote ei sisällä vaarallisia kemikaaleja

Kun hankit koruja ja kelloja myyntiin, selvitä sen sisältämät raaka-aineet ja kemikaalit

Asiakkaalla on oikeus kysyä myyjältä, sisältääkö tuote tiettyjä erityistä huolta aiheuttavia aineita

Myyjän pitää vastata asiakkaan tiedusteluun 45 päivässä

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006
Liite XVII nimike 23: kadmium
Liite XVII nimike 27: nikkeli
Liite XVII nimike 63: lyijy ja lyijy-yhdisteet

Standardit

EN 1811:2011+A1:2015 Referenssitestimenetelmä liukenevan nikkelin havaitsemiseksi lävistyksissä käytettävistä tuotteista ja tuotteista, jotka on tarkoitettu suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen ihon kanssa
EN 12472:2005+A1:2009 Kulumista ja syöpymistä simuloiva menetelmä päällystetyistä esineistä liukenevan nikkelin havaitsemiseksi
EN 16128:2011 Vertailutestimenetelmä nikkelipäästöjen havaitsemiseksi silmä- ja aurinkolasikehysten niiltä alueilta, jotka on tarkoitettu pitkäaikaisen kosketukseen ihon kanssa