Häkävaroittimet

Häkävaroittimen teknisille vaatimuksille ei ole tarkkoja vaatimuksia lainsäädännössä. Yleensä häkävaroittimet täyttävät standardin SFS-EN 50291-1 vaatimukset.

Häkävaroitin ei ole pakollinen kiinteistön varuste, mutta häkävaroittimen asentaminen on suositeltavaa huonetiloihin, joissa sijaitsee polttoainetoiminen laite.

Häkävaroitin

 • reagoi ilmassa olevaan kohonneeseen hiilimonoksidin (CO, häkä) määrään
 • vähentää häkämyrkytyksen riskiä

Hiilimonoksidi on hajuton, mauton, väritön ja myrkyllinen kaasu, jota ihminen ei voi havaita. Häkää syntyy niukkahappisissa oloissa epätäydellisen palamisen tuloksena, kun poltetaan esim. bensiiniä, öljyä, puuta tai nestekaasua.

Suomessa kuolee vuosittain ihmisiä häkämyrkytykseen. Onnettomuudet tapahtuvat yleisimmin asuntovaunuissa ja -autoissa sekä kesämökeillä. Kun hengitetään hiilimonoksidia, tapahtuu ns. kemiallinen tukehtuminen, ja elimistön happivaje voi johtaa nopeasti kuolemaan.

Sijoittaminen

Kiinnitä huomiota häkävaroittimen sijoittamiseen, sillä hiilimonoksidi on vain hiukan ilmaa kevyempää eikä välttämättä nouse suoraan kattoon esimerkiksi ilmavirtausten mukana. Häkäkaasun lämpötila vaikuttaa sen nousunopeuteen; lämmin kaasu nousee viileää nopeammin.

Häkävaroitin ei korvaa pakollista palovaroitinta, eikä häkävaroitinta ole tarkoitettu korvaamaan mahdollisten häkälähteiden huoltotoimenpiteiden ja asianmukaisten asennusten laiminlyömistä.

Näin sijoitat häkävaroittimen

 • Sijoita varoitin huonetilaan, jossa sijaitsee polttoainetoiminen laite, esim. takka, kaasuhella tai muu tulisija.
 • Varmista, että häkävaroittimen hälytysääni kuuluu tiloihin, joissa oleskellaan.
 • Jos sijoitat varoittimen kattoon, sijoita se vähintään 300 mm etäisyydelle seinistä.
 • Jos kyseessä on palovaroittimen ja häkävaroittimen yhdistelmä, asenna varoitin kattoon.
 • Huomioi, että seinään asennetun varoittimen pitää olla vähintään 150 mm etäisyydellä katosta, koska seinän ja katon kulmauksessa ilma voi jäädä seisomaan.

Noudata edellä annettuja ohjeita, vaikka ne olisivat ristiriidassa laitteen käyttöohjeiden kanssa.


Älä asenna häkävaroitinta

 • rakennuksen ulkopuolelle
 • suljettuun tilaan, kuten kaappiin tai kaapin alapuolelle
 • paikkaan, jossa varoittimen toiminta voi estyä, esim. huonekalun tai verhon takia
 • suoraan pesualtaan yläpuolelle
 • oven, ikkunan, huippuimurin tai tuulettimen viereen eikä muualle, jossa se voi altistua suurelle ilmavirtaukselle
 • ilmanvaihtoventtiilin tai muun vastaavan tuuletusaukon viereen
 • kosteisiin tai märkiin paikkoihin, esim. kylpy- tai pesuhuoneisiin
 • lieden tai keittolevyn välittömään läheisyyteen tai yläpuolelle.