Sammutuspeitteet

Sammutuspeitteille ei ole lainsäädännössä annettu tarkempia vaatimuksia, mutta yleensä ne täyttävät standardin SFS-EN 1869 Fire Blankets vaatimukset.

Sammutuspeitteet ovat alkusammutusvälineitä.

Standardin SFS-EN 1869 mukaan sammutuspeitteen pakkauksen on oltava molemmilta puolilta punainen ja sammutuspeitteen pakkauksen merkintöjen on oltava valkoiset.

Koska lainsäädäntö ei velvoita käyttämään em. standardia, markkinoilla saa olla myös muun värisiä sammutuspeitepakkauksia, kunhan tuotteen mukana toimitetaan riittävät käyttöohjeet ja muut tiedot sekä peitteen sammutusominaisuudet ovat riittävät.

Jos pakkauksen väri on muu kuin punainen, sen merkinnöissä ei saa olla viittausta standardiin.

Lainsäädäntö

FI SV

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007