Ekosuunnittelu

Energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja erityisesti parantaa tuotteiden energiatehokkuutta. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä, ympäristön suojelun tasoa ja energiahuoltovarmuutta.  Valmistaja on vastuussa siitä, että tuote on ekosuunnitteludirektiivin vaatimusten mukainen.

Ekosuunnitteludirektiivi tunnetaan myös nimillä EuP-, ErP- ja Ecodesign-direktiivi.

Ekosuunnitteludirektiivin soveltaminen

Ekosuunnitteludirektiivi koskee kotitalouksien ja teollisuuden sähkölaitteita ja muita energiaan liittyviä tuotteita (kuten rakennustuotteet), joille on laadittu tuoteryhmäkohtainen toimeenpanosäädös, useimmiten komission asetus.

Toimeenpanosäädöksiä on useille kymmenille tuoteryhmille. Vaatimukset täyttävät tuotteet kuuluvat CE-merkinnän piiriin, ja soveltuva toimeenpanosäädös on mainittava tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tuotekohtaiset vaatimukset ja lisätietoa ekosuunnitteludirektiivistä löydät ekosuunnittelu.info-sivustolta.

Näin varmistat vaatimustenmukaisuuden

  1. Tarkasta mahdolliset tuotekohtaiset vaatimukset ekosuunnittelu.info-sivustolta
  2. Tarkista vaatimustenmukaisuus käyttämällä yleisesti luotettavimpina pidettyjä sekä toistettavissa olevia mittausmenetelmiä, esimerkiksi yhdenmukaistettuja standardeja.
  3. Laadi tarvittavat tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja pidä ne saatavilla 10 vuotta.
  4. Kiinnitä CE-merkki tuotteeseen ja muut vaaditut merkinnät tuotekohtaisesti.