Hyväksytyn liikkeen pätevyysluokat 

Luokka A

kaasu ja öljy

 

A kaasu

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt

A öljy

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

Luokka C

kaasu ja öljy

C kaasu

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW
C öljy

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

Luokka P

kaasu ja öljy
P kaasu

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW

Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu
Pöljy Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho on enintään 70 kW
Öljysäiliöiden tarkastusliike T Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus

 

Muovisten kaasuputkien pätevyysluokka 

Muoviset kaasuputket PE-putket Muovisten kaasuputkistojen asentaminen

 

Lainsäädäntö