Hyväksytyn liikkeen vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Luokka A

Lämmitysenergia yhdistys ry:n järjestämän pätevyyskokeen suorittaminen ja

jokin alla olevista vaihtoehdoista:

 • Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasualalta tai öljylämmitysalalta.
 • Soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista.
 • Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasetuksista.

Luokka C

Lämmitysenergia yhdistys ry:n järjestämän pätevyyskokeen suorittaminen ja jokin alla olevista vaihtoehdoista:

 • Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus kaasualalta tai öljylämmitysalalta.
 • Soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista.
 • Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasetuksista.
 • Vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista.

Luokka P

Lämmitysenergia yhdistys ry:n järjestämän pätevyyskokeen suorittaminen sekä työkokemus:

 • Yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista tai vastaavista asennuksista.

 

Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliike (luokka T)

Lämmitysenergia yhdistys ry:n järjestämän pätevyyskokeen suorittaminen ja toinen alla olevista vaihtoehdoista:

 • Soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä yhden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä.
 • Kahden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä.

Lainsäädäntö: Vna 558/2012

 

Muovisten kaasuputkien (PE-putket) asennusliikkeen vastuuhenkilö

 • Soveltuva tekninen koulutus ja vähintään 1 vuosi työkokemusta maakaasualan tehtävistä tai
 • muovisten maakaasuputkien hitsaajan pätevyyskoulutus, jonka pitää sisältää tarkastuslaitoksen hyväksymä näytetyö. Koulutusta järjestää Hyria.

Jos koulutuksesta on kulunut enemmän kuin 5 vuotta, vaaditaan työkokemusta maakaasualan tehtävistä tai muiden vastaavien muoviputkien hitsauksesta viimeisen 2 vuoden ajalta.

Lainsäädäntö: Vna 551/2009

Lainsäädäntö