Tukesin hyväksymät kylmäalan asentajien pätevyyskokeiden järjestäjät 

Tukes hyväksyy asentajan pätevyyden osoitukseksi ainoastaan alla mainittujen järjestäjien pitämät koulutukset ja pätevyyskokeet.

Ajoneuvojen ilmastointilaitealan koulutus ja pätevyyskokeet 

   AEL, Helsinki

   Autokeskus Oy, Ristipellontie 5, Helsinki

   Delta Motor Group Oy, Heikkiläntie 3, Helsinki

   Diagno Finland Oy, Pyrykuja 3, Vantaa

   Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
   Martinsillantie 10, Espoo

   Etelä-Savon ammattiopisto, Otavankatu 4, Mikkeli

   GM Finland Oy, Perintötie 2 D, Vantaa

   HL Group Oy, Hiekkakiventie 5, Helsinki

   HMV-Systems Oy, Tiilenpolttajankuja 4, Vantaa

   Hyria Koulutus Oy, Torikatu 18, Hyvinkää

   Inspecta Koulutus Oy, Espoo

   K Auto Oy, PL 140 (Tikkurilantie 123), Vantaa

   Kaha Oy Ab, Ansatie 2, Vantaa

   Kainuun ammattiopisto, Kajaani

   Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä,

   Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Närvilänkatu 8, Kokkola

   Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,

   Keuda ammattiopisto, Lopentie 20, Perttula

   Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

   Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö,

   Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, Kouvola

   Käyttöauto Oy, PL 3 (Pohjankaari 2), Seinäjoki

   Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä,

   Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Myllykyläntie 8, Loimaa

   Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

   Professorintie 5, Pori ja Satamakatu 19, Rauma

   MuiCon Oy, Hakekatu 4, Kuopio

   Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Kotkantie 3, Oulu 

   Oulun seudun ammattiopisto,
    Haukiputaan yksikkö, Ammattitie 1, Haukipudas
    Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, Muhos 

   Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Metsurintie 2 A, Valtimo

   Ponsse Oyj, Ponssentie 22, Vieremä

   Raision ammattiopisto, Eeronkuja 3, Raisio 

   Raskone Oy, Lahti

   Robert Bosch Oy, Äyritie 8 E, Vantaa

   Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto
   Jänkätie 1, Rovaniemi ja Kaarrostie 15, Sodankylä

   Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Yhdystie, Ulvila

   Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus

   Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus

   Rastaantaival 2, Seinäjoki

   Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab,

   Yrkesinstitutet Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats 5, Helsingfors

   Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, Tampere

   Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Ajokinkuja 6, Tampere

   TAKK Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampere

   Toyota Ammattioppilaitos, Korpivaarantie 1, Vantaa

   TTS Koulutus, Kiljavantie 6, Rajamäki ja Nuolikuja 6, Vantaa

   Turun Aikuiskoulutuskeskus, Artukaistentie 13, Turku

   Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Vanhankyläntie 2, Valkeakoski

   Veho Group Oy Ab, Espoo

   Wihuri Oy, Tampereentie 444, Lempäälä  

   VV-Auto Group Oy, Hitsaajankatu 7 B, Helsinki

   Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto
   Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

   Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

   Ålands Yrkesgymnasium, Neptunigatan 19, Mariehamn    
 

Sammutuslaitteistoalan koulutus ja pätevyyskokeet 

Inspecta Koulutus Oy, Espoo

 

Sähkökytkinlaitealan koulutus ja pätevyyskokeet 

Elenhe Ky, leena.korpinen (at) leenakorpinen.fi, Tampere

Usein kysyttyä

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.